Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:702 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Journalisten Erling Borgen har laget dokumentaren "Et lite stykke Norge". Den forteller om Norges og norske interessers rolle i krig og "kampen mot terror". NRK har delfinansiert filmen. En viktig aktør, Aker Kværner, har tatt kontakt med NRK om filmen. Dokumentaren er gjennomgått med NRK i detalj, uten at det er påpekt noen faktiske feil. NRKs ledelse har besluttet ikke å vise filmen.
Deler statsråden bekymringen for at NRK med dette kan undergrave en kritisk journalistikk som er forutsetningen for en kritisk offentlighet?

Begrunnelse

Det er ingen tvil om at NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster har et stort ansvar for å slå ring om ytringsfriheten og dermed forutsetningen for en kritisk offentlighet. NRK har et delansvar for å stimulere til granskende journalistikk, til å kikke makthaverne i kortene, noe som kan innebære å utfordre mektige interesser. Dokumentarfilmen "Et lite stykke Norge" forteller historien om hvordan Norge og norske interesser har bidratt mot krigen i Irak og vært involvert i tortur og "kampen mot terror". For eksempel har Aker Kværner utført 327 oppdrag på den omstridte Guantánamobasen.
Dokumentaren er finansiert av NRK, Fritt Ord og Norsk Filmfond. Jeg har sett dokumentaren. Den er tankevekkende, gjør inntrykk og kan, dersom flere får anledning til å se den, bidra til debatt og en kritisk offentlighet rundt svært viktige spørsmål.
Etter å ha gjennomgått dokumentaren og kildebruken, uten å finne en eneste faktisk feil, bestemte NRKs toppledelse seg for at dokumentaren ikke blir vist, til tross for at NRK har vært med på å finansiere den. Avgjørelsen begrunnes med at framstillingen ikke er saklig eller har "nødvendig bredde". Filmen har et bredt kildeutvalg, men flere viktige aktører har selv valgt å ikke stille opp for å gi kommentarer eller svare på spørsmål.
Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for beslutningen. Det er et faktum at Aker Kværner har tatt kontakt med NRK om dokumentaren. Det trenger ikke være noen sammenheng, men det er svært uheldig dersom beslutningen har med dette å gjøre. Det ville i så fall svekke ytringsfriheten og vilkårene for kritisk og granskende journalistikk.
Det er grunn til å understreke redaktørens uavhengige stilling og den redaksjonelle frihet. Men det er samtidig grunn til å slå ring rundt NRKs ansvar for å bringe de kritiske ytringene ut til offentligheten. Dersom dokumentaren ikke blir sendt, er det grunn til å være bekymret for ytringsfrihetens og den gravende, kritiske journalistikkens stilling. Jeg henvender meg til statsråden for å få hans vurderinger på dette.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kringkastingsloven § 6-3 slår fast at det er Kringkastingssjefen, og bare han, som "har ansvaret for den løpende programvirksomhet" i NRK. Vurderingen av hvilke programmer NRK skal publisere og ikke publisere ligger i kjernen av kringkastingssjefens redaktøransvar.

Som stortingsrepresentanten Ågot Valle er klar over, kan jeg ikke som eier av landets viktigste mediebedrift overprøve kringkastingssjefens redaksjonelle beslutninger i en slik sak. Jeg har ellers notert meg at kringkastingssjefen har begrunnet sitt standpunkt, og at saken vil bli drøftet i kringkastingsrådet.