Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:713 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Behovet for lærlingplasser er stort. Fra stadig flere bransjer varsles det imidlertid om at viljen til å ta inn lærlinger er synkende. Dette skyldes blant annet at lærlinger anses som mindre lønnsomme for bedriftene enn ferdigutdannede arbeidstakere. Et tiltak som kan endre dette forholdet vil være om bedrifter som tar inn lærlinger slipper å betale arbeidsgiveravgift for disse.
Vil Regjeringen vurdere å innføre et generelt fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringspartiene har i Soria Moria-erklæringen uttalt at de vil sikre et nytt løft for fagopplæringen, og vil ta initiativ til ordninger med arbeidslivets organisasjoner som både stimulerer bedriftene til å rekruttere lærlinger og sikrer lærlingenes rettigheter og forutsigbarhet.

Et generelt fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger framstår imidlertid som lite målrettet. Gjeldende regler for arbeidsgiveravgift er allerede geografisk differensiert, og vil derfor medføre at den indirekte støtten gjennom et ev. fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger vil bli forskjellig avhengig av hvor bedriften er lokalisert. Eksempelvis vil bedrifter med lærlinger som er bosatt i sone 5 (Finnmark og Nord-Troms) ikke ha nytte av et slikt fritak på grunn av de alt har nullsats i arbeidsgiveravgiften. Dette tilsier at et generelt fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger ikke vil være det mest hensiktsmessige tiltaket for å tilrettelegge for flere lærlinger innenfor enkelte bransjer.