Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:717 (2005-2006)
Innlevert: 03.04.2006
Sendt: 04.04.2006
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 18.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva vil Utenriksdepartementet gjøre for å reise dette spørsmålet internasjonalt, og vise at Norge tar avstand fra denne diskrimineringen?

Begrunnelse

HIV-positive nektes ofte ordinært visum for reise til USA. HIV-positive som velger å krysse av på visumsøknaden om at de er HIV-smittet, får ofte avslag på ordinært visum men kan etter samtaler hos ambassaden få innvilget en såkalt "waiver", en midlertidig tillatelse. Men ved innvilgelse av såkalt "waiver" stemples innehaver av passet for all tid som HIV-positiv og dette kan igjen skape problemer for innreise i andre land, og ikke minst vil det for alltid skape problemer for innreise i USA. Resultatet av denne praksisen er at mange HIV positive lar være å opplyse om smitten og reiser inn uten medbrakte medisiner, for ikke å bli nektet innreise ved eventuelt funn av medbrakte medisiner i tollen. HIV-aktivisten Kim Fangen har tidligere reist dette spørsmålet og sendt flere henvendelser til amerikanske myndigheter om dette foreldede og diskriminerende regelverket som bidrar til å opprettholde stigmatiseringen og usikkerheten rundt diagnosen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet ble overført fra utviklingsministeren.

Representanten Trettebergstuen peker på et alvorlig og globalt problem; nemlig at personer med HIV og AIDS utsettes for stigmatisering og diskriminering.

Norge vil fortsette å være en pådriver for å sikre denne gruppens rettigheter.

Spørsmål knyttet til innvandring og visum er imidlertid i stor grad et nasjonalt anliggende og som dermed hver stat regulerer i sin nasjonale lovgivning.

De fleste land har bestemmelser om innreise som skal ivareta hensyn til folkehelsen. Norske myndigheter mener imidlertid at det ikke er behov for å nekte innreise til Norge for personer med HIV og AIDS.

Når det gjelder representantens konkrete spørsmål har jeg fått bekreftet at HIV-positive i utgangspunktet ikke gis visum til USA dersom amerikanske myndigheter er kjent med dette. En rekke andre land har tilsvarende begrensninger i sin lovgivning. Restriksjoner mot innreise gjelder for øvrig også for andre personer med smittsomme sykdommer i den utstrekning disse har betydning for folkehelsen.

Norge arbeider aktivt gjennom FN og andre relevante multilaterale fora for å bekjempe diskriminering av personer med HIV og AIDS.