Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:777 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 02.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortinget har vedtatt at departementet skal vurdere om flere ferjesamband bør omklassifiseres til riksvegferjesamband. Sambandene Randsfjorden og Kragerø-skjærgården, ble spesielt nevnt som aktuelle strekninger.
Hva har departementet gjort med saken så langt, og dersom ikke man har avklart dette, når vil en eventuell avklaring komme?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006, Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) vedtok Stortinget at man bad departementet om å foreta en vurdering om det er ferjesamband som bør omklassifiseres til riksvegferjesamband, som for eksempel Randsfjordferjen og ferjesambandet i Kragerø-skjærgården. I den senere tiden har undertegnede registrert at statsråden har vært opptatt av at man nå vil vurdere å gjøre riksvegferjene gratis. Mange i Kragerø lurer nå på hva statsråden og departementet har gjort for å følge opp Stortingets merknad i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har på bakgrunn av anmodningen i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) bedt Vegdirektoratet foreta en generell vurdering av om enkelte ferjesamband bør omklassifiseres til riksvegferjesamband. Jeg tar sikte på å komme med en orientering om saken i budsjettproposisjonen for 2007.