Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:800 (2005-2006)
Innlevert: 25.04.2006
Sendt: 25.04.2006
Besvart: 02.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Skal innvilgelse av rehabiliteringsutstyr avhenge av alder?


Begrunnelse

En mann på 70 år er i gang med opptrening på rehabiliteringsopphold etter sykdom. Han kommer seg og har fått hjelp til å søke om en trehjulsykkel. Dette vil være den beste måten for ham å fortsette med egentrening for å holde på effekten av rehabiliteringsoppholdet. Imidlertid kan han ikke få det, men tilbys dyrere elektrisk rullestol fra Hjelpemiddelsentralen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er satt en aldersgrense på 26 år for å få stønad til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Rehabiliteringshjelpemidler, inkludert det omtalte hjelpemiddelet, hører inn i denne kategorien.

Fra 1996 har barn og ungdom inntil 18 år hatt rett til denne typen hjelpemidler. Aldersgrensen ble i statsbudsjettet for 2003 hevet til 26 år. Begrunnelsen for dette var å også gi stønad til de som blir uføre i ungdommen, spesielt trafikkskadde. Denne typen hjelpemidler er med på å begrense de medisinske og sosiale skadevirkningene en slik uførhet medfører. Det anses som spesielt viktig at barn og ungdom får denne typen hjelpemidler.

For å ha rett på stønad til elektrisk rullestol må gangfunksjonsevnen være vesentlig og varig nedsatt. Videre må elektrisk rullestol være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre vedkommendes funksjonsevne i dagliglivet. Elektrisk rullestol kan ikke innvilges dersom den nedsatte gangfunksjonen kan avhjelpes gjennom et billigere hjelpemiddel som rullator eller manuell rullestol.

Trehjulssykkel er i utgangspunktet ikke et substitutt for rullestol. Trehjulssykkel brukes for å opprettholde eller forbedre gangfunksjonsevne. Det finnes også trehjulssykkel med hjelpemotor, men hjelpemotoren er kun ment benyttet i oppoverbakker for å kompensere for manglende kraft og styrke. Elektrisk rullestol er derimot et forflytningshjelpemiddel.

Det har i enkelte presseoppslag vært hevdet at en trehjulssykkel med hjelpemotor kan erstatte en elektrisk rullestol og at dette vil være en rimeligere løsning. Dette vil jeg ta opp med Rikstrygdeverket med henblikk på en eventuell endring av praksis.