Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:802 (2005-2006)
Innlevert: 25.04.2006
Sendt: 26.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Staten ved Statsbygg skal snart igangsette bygging av nytt politihus i Florø. Samtidig blir det opplyst at det er stor knapphet på varetektsplasser i Sogn og Fjordane.
Vil justisministeren vurdere bygging av varetektsceller i tilknytning til det nye politihuset?

Begrunnelse

Regjeringen har satt seg som mål å avvikle soningskøen og har varslet en plan for bygging av nye fengsler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2006. Det er et faktum at det mangler varetektskapasitet i store deler av landet, og politiet bruker betydelige ressurser økonomisk og mannskapsmessig på fangetransport til/fra fengsler langt borte. Staten skal i år starte bygging av nytt politihus i Florø, og det bør i den forbindelse vurderes om det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innpasse et antall varetektsplasser i samme byggeprosjekt. Det er tidligere besluttet at kriminalomsorgens administrasjon skal samlokaliseres med politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det medfører ikke riktighet at staten ved Statsbygg skal bygge nytt politihus i Florø. Politimesteren i Sogn og Fjordane har sendt ut tilbudsinnbydelse på leie av nye lokaler for politidistriktet og Florø politistasjon. Tilbudsfristen er satt til august 2006. Flere tilbydere har meldt seg. Det er imidlertid riktig at en tar sikte på en samlokalisering mellom Politiet, Alarmsentralen og Kriminalomsorgen.

Politimesteren i Sogn og Fjordane opplyser at, i likhet med andre politidistrikt, er det en utfordring for Sogn og Fjordane å skaffe varetektsplasser. Politidirektoratet opplyser at det tidlig i prosessen med å skaffe nye lokaler for politiet i Sogn og Fjordane ble diskutert muligheter for varetektsplasser knyttet til disse lokalene, uten at en har kommet nærmere en løsning.

Det planlegges derfor ikke pr. d.d. for etablering av varetektsplasser i Florø.

Det kan videre opplyses at fengselsplasser i Sogn og Fjordane kun vil bli vurdert i forhold til Vik fengsel. Ytterligere fengselsplasser i Region vest vil bli vurdert opp mot Hustad leir og Bergen kretsfengsel.