Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:809 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Finansdepartementet har under arbeid et samordningsprosjekt knyttet til oppgavefrister på skatte- og avgiftsområdet.
Hvilken fremdrift har finansministeren på denne saken?

Begrunnelse

Mange oppgavefrister er dårlig tilpasset næringslivet og lite samordnet med andre oppgavefrister og oppgavebehov. Fristen for levering av omsetningsoppgave for 3. termin vedrørende merverdiavgiften forfaller eksempelvis midt i en sentral ferietid, mens lønns- og trekkoppgavene fortsatt skal leveres 20. januar til tross for at fristen selvangivelsene er betydelige forskjøvet ut i tid. Fristen for å betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på skyldig skatt går ut 30. april, til tross for at ordinær selvangivelsesfrist for lønnstakere og pensjonister er 31. mai.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I brev 3. desember 2004 ble Skattedirektoratet bedt om å gjennomgå oppgave- og betalingsfristene i skatte- og avgiftslovgivningen med sikte på mulig samordning og utsettelse av enkeltfrister. Som ledd i dette arbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som i en rapport av 20. juni 2005 foreslo gjennomføring av enkelte endringer på kort sikt, og en nærmere utredning av enkelte mer vidtgående endringer.

Departementet har foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan arbeidsgruppens forslag til mer vidtgående endringer bør følges opp, men sendte 3. april i år på høring forslag om blant annet å utsette oppgave- og betalingsfristen for 3. termin merverdiavgift med 10 dager, det vil si fra 10. til 20. august. I samme høring foreslås fristen for betaling av tilleggsforskudd flyttet fra 30. april til 31. mai i ligningsåret for skattytere som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse. Videre foreslås lønns- og trekkoppgavefristen forlenget fra 20. januar til 31. januar ved levering av oppgavene elektronisk via internettportalen Altinn eller på maskinlesbart medium. Etter høringen vil departementet ta nærmere standpunkt til hvilke forslag som skal fremmes.