Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:824 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 08.05.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Altinn opplever ofte kapasitetsproblemer i forbindelse med sentrale oppgavefrister. Dette gjelder eksempelvis i forbindelse med levering av selvangivelse for næringsdrivende, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaven.
Er dette noe næringsministeren tar tak i, slik at næringslivet fremover vil oppleve en mer stabil Altinn-portal?

Begrunnelse

Altinn skal være næringslivets nettportal til det offentlige, og legge til rette for en samordnet elektronisk innrapportering. Det er derfor viktig for økt bruk av elektronisk rapportering, at denne portalen er driftsmessig, stabil og forutsigbar for næringslivet.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er gjort kjent med at da Altinn ble tatt i bruk i 2004, så hadde løsningen noen begynnerproblemer. Dette gikk særlig på mangelfull brukertilpasning, men også noe på kapasitet.

Jeg er videre orientert om at det i tilknytning til fristutløpet ved de største skjemainnleveringene i 2005 var det også noen kapasitetsproblemer. Dette gjaldt aksjonærregisteroppgaven, selvangivelse for person og for næringsdrivende og årsregnskap.

Jeg har stor fokus på arbeidet med å forbedre og videreutvikle disse områdene. Brønnøysundregistrene/Altinn sentralforvaltning har iverksatt en rekke tiltak for å unngå tilsvarende problemer fremover. I tillegg gjøres det omfattende kapasitetstesting bl.a. i god tid før frister for store innrapporteringer (for eksempel selvangivelse) utløper. Hvis testene ikke viser at det er tilstrekkelig kapasitet, gjennomføres nødvendig oppskalering etter etablerte planer. Videre blir alle innleveringer i ettertid fulgt opp med omfattende evalueringer som bl.a. tar opp feilsituasjoner og kapasitetsproblemer.

For 2006 har vi erfaringer fra innlevering av aksjonærregisteroppgaven og av selvangivelsen for personer. Disse innleveringene har gått uten kapasitetsproblemer og uten spesielle feil. Dette selv om hele 92 pst. av innleverte aksjonærregisteroppgaver ble levert via Altinn. Også innlevering av selvangivelsen for personer viser en god økning. Dette er svært gledelige resultater.

Etter min vurdering er Altinn nå godt rustet til å håndtere de neste store innleveringene som kommer i år, dvs. selvangivelsen for næringsdrivende og årsregnskap. Jeg håper derfor at flest mulig tar dette gode verktøyet i bruk, slik at vi også på disse områdene får nye rekorder i bruk av elektronisk innrapportering.