Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:826 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 09.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I svarbrev til undertegnede den 22. desember 2005 skriver statsråden at han vil orientere Stortinget om innstillingen fra utvalget som har utredet klinisk veterinærvakt, samt departementets oppfølging av denne.
Når vil statsråden komme med en slik sak til Stortinget, og vil en slik sak også inneholde begrunnelse for det resultat som ligger til grunn for den avtale som er inngått med Den norske veterinærforening om klinisk veterinærvakt?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg vil gi en orientering om innstillingen fra utvalget som utredet klinisk veterinærvakt, samt departementets oppfølging av denne i revidert nasjonalbudsjett som legges fram for Stortinget senere denne måneden. Orienteringen vil omfatte både hovedelementene i utvalgsinnstillingen og hovedelementene i den avtalen som er inngått med Den norske veterinærforening. Det vil samtidig bli fremmet forslag om tilleggsbevilgning på kap. 1115 post 70 Tilskudd til veterinær beredskap.

Det er også gitt en orientering om saken i eget brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité av 10. mars d.å.

Jeg mener at en gjennom utvalgsarbeidet og den etterfølgende avtalen med Den norske veterinærforening har etablert en klart forbedret ordning for klinisk veterinærvakt.