Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:843 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av Avisa Nordland, fremkommer det at det er uenighet om hvem som har ansvaret for hangaren som 330 skvadronen bruker til sine redningshelikopter. Det hevdes at denne er i svært dårlig forfatning og at det rammer tjenesten totalt sett. Personlig ville jeg trodd at dette var avklart i avtalen mellom Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet.
Er dette regulert i avtalen mellom de to departementene, og hvilke tiltak blir iverksatt for å ordne opp i dette?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Redningshelikoptertjenesten utføres i dag i hovedsak av Luftforsvarets 330 skvadron. Tjenesten er regulert gjennom "Driftsavtale mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet om leveranse av redningshelikoptertjeneste og luftambulansetjeneste".

Justisdepartementet skal, for utførelsen av oppdrag i henhold til driftsavtalen, ha fag- og budsjettansvar for operativ og teknisk drift av helikoptrene. Rammeoverføringen innbefatter ikke budsjettansvaret for vedlikehold av eksisterende hangarer eller nybygg.

Det er nå en dialog mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet vedrørende en overføring av budsjettansvaret for drift og vedlikehold, dvs. en husleieordning der Justisdepartementet leier av Forsvarsdepartementet den bygningsmassen som er knyttet til redningshelikoptertjenesten. Jeg ser det som naturlig at Justisdepartementet involveres i fremtidige byggesaker som er direkte knyttet til redningstjenesten. En rammeoverføring av budsjettansvar for drift og vedlikehold vil, hvis det blir bestemt, bli lagt til driftsavtalen. Jeg vil i så fall komme tilbake til dette i den ordinære budsjettprosessen.