Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:861 (2005-2006)
Innlevert: 08.05.2006
Sendt: 09.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Vil statsråden sørge for at Toppidrettsgymnaset i Telemark fra og med 1. juli 2006 får utbetalt tilskudd etter tilskuddssats for toppidrett?

Begrunnelse

Toppidrettsgymnaset i Telemark fikk godkjenning den 24. juni 2005 og fikk tildeling etter tilskuddssats for idrettsfag. Nå er skolen vel etablert og gir et tilbud langt utover det som gis ved idrettslinjer. Skolen har i tidligere møter og ved søknader klart gitt uttrykk for at det både vil være riktig og nødvendig å bli tildelt midler på lik linje med andre etablerte toppidrettsgymnas.
Dagens tildeling av midler innunder toppidrettssatsen begrenses til 810 elever på landsbasis, en kvote som fylles opp av NTG og Wang toppidrett.
For å kunne fortsette med å gi et fullgodt toppidrettsgymnastilbud på linje med øvrige toppidrettsgymnas er skolen i Telemark avhengig av samme ressursgrunnlag som de to nevnte.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Utdanningsdirektoratet innvilget 24. juni 2005 søknaden fra Folkeuniversitetet i Telemark om godkjenning av Toppidrettsgymnaset i Telemark, jf. friskoleloven § 2-2 første ledd. Skolen ble godkjent med oppstart fra skoleåret 2005/2006. Det følger av godkjenningsbrevet at Toppidrettsgymnaset vil motta statstilskudd etter tilskuddssats for idrettsfag.

Toppidrettsgymnaset i Telemark søker i brev av 3. april 2006 om å få utbetalt statstilskudd etter tilskuddssats for toppidrett. Denne søknaden ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet, og det vil ikke være riktig av meg å kommentere saken nærmere på det nåværende tidspunkt. For øvrig gjør jeg oppmerksom på at dette også er et budsjettspørsmål, i og med at tilskuddssats for toppidrett er høyere enn tilskuddssats for idrettsfag, som skolen i dag har.