Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:871 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 22.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Asylsøkere og flyktninger i Norge som avventer avgjørelse om asyl eller oppholdstillatelse kan få førerkort med 4 års varighet. Hittil har registreringsbevis for asylsøkere utstedt av politiet blitt akseptert som gyldig ID, til tross for at identiteten i mange tilfeller kan være oppdiktet.
Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at asylsøkere med avslag fortsetter å bruke norske førerkort innvilget på bakgrunn av falsk identitet?

Begrunnelse

Det er en kjensgjerning at det altfor lett for asylsøkere å få identifikasjonspapirer som førerkort og bankkort. Dette har PST-sjef Jørn Holme slått fast ved flere anledninger.
Asylsøkere og flyktninger i Norge som avventer avgjørelse om asyl eller oppholdstillatelse kan få førerkort med 4 års varighet. Registreringsbevis for asylsøkere, utstedt av politiet på grunnlag av vedkommendes egne opplysninger, er hittil blitt akseptert som gyldig legitimasjonsbevis ved tildeling av førerkort. Denne praksisen gjør det mulig for personer med uavklart identitet å skaffe seg falsk legitimasjon. Om asylsøknaden blir avslått, vil asylsøkeren fortsatt kunne bruke førerkortet som falsk ID, ikke bare i Norge, men i resten av verden også.
På hjemmesiden til Transportøkonomisk institutt (TØI) står det i en artikkel fra NTB (Skjalg Fremo) 3. april 2006 at asylsøkere og flyktninger med usikker identitet ikke lenger skal få førerkort. Dette er et forslag vi støtter, men vi er samtidig veldig bekymret for alle de tilfellene hvor norske myndigheter gjennom Vegdirektoratet allerede "hvitvasket" falske identiteter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig med spørsmålsstilleren i at det er problematisk at førerkort utstedes til flyktninger eller asylsøkere uten sikker identifikasjon. Med dagens system blir en usikker identitet til en tilsynelatende sikker identitet via utstedelse av førerkort.

Jeg kan derfor informere om at Vegdirektoratet, etter møte med Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet, har kommet til at førerkort ikke bør utstedes uten sikker identifikasjon. Vegdirektoratet har derfor gått inn for å endre dagens praksis slik at politiets registreringsbevis ikke lenger vil være tilstrekkelig som legitimasjon, med mindre identiteten er bekreftet av politiet eller Utlendingsdirektoratet. Forslaget er på høring, med frist 1. juni 2006, og jeg forventer at praksisen kan endres i tråd med forslaget kort tid etter det.