Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:895 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 18.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det vises til statsrådens svar på spørsmål nr. 850.
Kan statsråden redegjøre for utviklingen av ventetider for pasientene til generell kirurgi i Helse Fonna og i Helse Stavanger hittil i år, fordelt på ventetid for utredning og behandling?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Data fra Norsk pasientregister NPR viser at ventetiden for tilbud innen generell kirurgi i Helse Fonna og Helse Stavanger har gått jevnt nedover de siste årene. Gjennomsnittlig ventetid for ventende innen generell kirurgi i Helse Fonna er 187 dager i første tertial 2002, 46 dager i første tertial i 2005, og 35 dager i første tertial i 2006. Tilsvarende tall for Helse Stavanger viser ventetider på 314 dager i første tertial 2002, 34 dager i første tertial 2005, og 47 dager i første tertial i 2006.

Sykehusenes prognoser over forventet ventetid på nettstedet "Fritt sykehusvalg Norge" bekrefter ovennevnte tendens. Eksempelvis varierer ventetid til utredning for hofteproteser mellom 3 til 12 uker, mens ventetid til innleggelse varierer mellom 3 til 26 uker.