Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:915 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvordan var utviklingen i ventetid for hoftetransplantasjon ved Helse Fonna Haugesund sykehus fra 22. mars til 26. april 2006?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det bør påpekes at hofte "transplantasjoner" er en relativt sjelden foreteelse, men at det antas ment hofteoperasjoner.

Når det gjelder ventetid for hofteoperasjon ved Haugesund sykehus, viser nettstedet til Fritt sykehusvalg Norge 6 ukers ventetid for utredning og 6 uker for innleggelse, til sammen 12 ukers ventetid. Dette er maksimalt forventet ventetid pr. medio mai, og pasienter med størst behov vil oppleve kortere ventetid. Alle pasienter ved Haugesund sykehus tilbys behandling ved Odda sjukehus og Stord sjukehus, og disse har nå en kortere ventetid for hofteoperasjoner. Eksempelvis er forventet ventetid til utredning og innleggelse til sammen 6 uker ved Odda sjukehus. Sett under ett gir Helse Fonna korte ventetider for hofteoperasjoner.

Hoftelidelser er en kronisk langvarig lidelse, og det å se på ventetall i en periode på én måned gir liten mening, da det alltid vil være svingninger.