Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:930 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 13.06.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å stoppe musikkbransjens gjennomføring av ulovlig overvåking?

Begrunnelse

Datatilsynet reagerer i disse dager på mulig ulovlig overvåking av enkeltpersoners aktivitet på Internett. I offentlige uttalelser gjengitt i Dagens Næringsliv onsdag 24. mai, er Datatilsynet kritisk til at norsk musikkbransje synes å ha skaffet seg innsikt i internettrafikk for enkeltindivider.
Det som gjør den mulige overvåkingen spesielt alvorlig er at det er ikke bare individ som mistenkes for ulovlig tilgjengeliggjøring av åndsverk som har fått sin internettbruk registrert. Musikkbransjen har sannsynligvis også skaffet seg oversikt over internettbruken til et stort antall andre enkeltindivid. En slik overvåking vil mest sannsynligvis være et brudd på folks personvern.
At det foregår ulovlig tilgjengeliggjøring av åndsverk på Internett er et problem. Men et slikt problem kan og bør ikke håndheves av private aktører. Håndheving bør gjennomføres av de riktige myndigheter, og samtidig innenfor de grenser som gjelder.
Innehavere av rettigheter til åndsverk har et helt legitimt krav på beskyttelse av sine rettigheter etter den fortsatt ferske åndsverkloven, samtidig som enkeltindivid har helt legitimt krav på personvern.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: For meg som kultur- og kirkeminister er det viktig at forholdene ligger til rette for at rettighetshavere til åndsverk kan leve av sine arbeid, og at deres legitime interesser ikke undergraves. Det kan ikke være særlig tvil om at den omfattende fildeling som finner sted utgjør en betydelig trussel mot rettighetshavernes legitime interesser. Jeg stiller meg derfor bak rettighetshavernes kamp mot ulovlig fildeling, under den selvsagte forutsetning at den utkjempes med lovlige midler.

For det er ikke bare hensynet til rettighetshaverne som er viktig i denne sammenheng. Åndsverkloven skal også ivareta forbrukernes interesser. Som statsråd med ansvar for åndsverklovgivningen ser jeg det som avgjørende at denne på en god måte balanserer hensynet til både rettighetshaverne og brukerne. Sist sommer ble loven oppdatert på viktige områder. Sentralt for oppdateringen var at balansen mellom hensynet til rettighethaver og bruker skulle ivaretas. I tillegg skal hensynet til forbrukere og privatpersoner ivaretas særskilt i annet lovverk, bl.a. personopplysningsloven. Man må selvsagt i kampen mot ulovlig fildeling også operere i samsvar med disse reglene. I den grad disse reglene brytes, er det en sak for de myndigheter som har ansvar i henhold til den enkelte lov.