Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:938 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det har i Dagens Næringsliv fremkommet at næringsministeren har planer om å selge 50 pst. av statens aksjer i BaneTele til Bredbåndsalliansen.
Kan det virkelig medføre riktighet at statsråden har tenkt å velge Bredbåndsalliansen på tross av at andre selskaper, f.eks. Hafslund, har lagt inn et høyere bud og at både styret, administrasjonen i selskapet, de ansatte og de finansielle rådgiverne ikke anbefaler denne løsningen?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg har ikke planer om å selge noen aksjer i BaneTele AS. Jeg har imidlertid i dag fremmet et forslag for Stortinget om adgang til å redusere statens eierandel i BaneTele til 50 pst., gjennom en rettet emisjon mot Bredbåndsalliansen. Dette vil tilføre BaneTele AS 625 mill. kr i ny egenkapital. Gjennom St.prp. nr. 74 (2005-2006) Statens eierskap i BaneTele AS som er oversendt Stortinget i dag har jeg gjort nærmere rede for saken og begrunnet mitt forslag. Den fremforhandlede avtalen, brev fra styret og de endelige vurderingene fra departementets finansielle rådgivere følger som trykte vedlegg til proposisjonen.