Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:941 (2005-2006)
Innlevert: 26.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge Aftenposten har Kina bestemt at Norge ikke får ha med seg et medlem av Amnesty International i sin delegasjon som skal møte kinesiske myndigheter for å drøfte menneskerettigheter.
Hva vil utenriksministeren foreta seg for å hindre at dette skal skje igjen og hvis dette fortsetter, vil dette få konsekvenser for Norges menneskerettighetsdialog med Kina?

Begrunnelse

Menneskerettighetsbruddene i Kina er alvorlige og det er behov for et aktivt og bredt internasjonalt arbeid for å bedre situasjonen. Menneskerettighetsdialogene er et forsøk på å gjøre nettopp dette. Allikevel er det lite som tyder på at denne dialogen har hatt stor effekt. Generalsekretær Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen uttaler til Aftenposten at Norges og andres lands dialog med Kina ikke har ført til merkbar styrking av stillingen til menneskerettighetene. Hvis det er slik at denne dialogen ikke har effekt, samtidig som Norge må akseptere Kinas diktat i forhold til hvem de vil snakke med, så må man stille seg spørsmålet om dette er riktig måte å arbeide på.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet har hatt løpende kontakt med Den kinesiske ambassaden i Oslo og gjennom vår egen ambassade i Beijing for å sikre at to representanter fra Amnesty International Norge skal få delta på det 9. Rundebordet om menneskerettigheter i Kina i juni.

Kina har nå valgt å innvilge visum til disse representantene. Dette er gledelig og understreker den betydning både norske og kinesiske myndigheter legger i menneskerettighetsdialogen.

Under årets rundebord deltar over 30 kinesiske og norske institusjoner og organisasjoner. Flertallet av disse er engasjert i prosjektsamarbeid mellom norske og kinesiske fagmiljøer for å oppnå konkrete resultater på menneskerettighetsområdet.

Dette viser at relasjonene med Kina i tillegg til den politiske kontakten også rommer et bredt faglig samarbeid om menneskerettighetsspørsmål.