Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:954 (2005-2006)
Innlevert: 30.05.2006
Sendt: 31.05.2006
Besvart: 06.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å få fjernet spilleautomater på de offentlige flyplassene, jernbanestasjonene, riksveifergene og øvrige lokaliteter under Samferdselsdepartementets område?

Begrunnelse

Antallet spilleavhengige har økt sterkt i Norge. Mange spilleavhengige har behov for hjelp fra helsevesenet for å komme ut av sin spilleavhengighet. I tillegg til at dette er blitt et helseproblem for mange, er det et stort økonomisk problem for de familier som rammes. Vi vet av undersøkelser at 9 av 10 spillekroner kommer fra personer som har spilleproblemer, eller som står i fare for å utvikle spilleavhengighet. Vi kan ikke være bekjent av at spilleavhengighet skal utvikles i offentlige lokaler, hvor enkeltmennesker må oppholde seg i forbindelse med reiseaktivitet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg deler representantens bekymring for den økte spilleavhengigheten vi nå ser i Norge. Som representanten sikkert er kjent med, har Stortinget besluttet at det skal innføres en enerettsmodell, noe som vil sikre et langt mer restriktivt marked, bedre forebygging av problemspill og skjerpet kontroll. Innføringen av enerettsmodellen er stilt i bero i påvente av behandlingen av et traktatbruddssøksmål for EFTA-domstolen.

Oppstilling og drift av spilleautomater er lovlig så lenge dette skjer i henhold til tillatelser gitt av det lokale politidistrikt og Lotteritilsynet. Plassering av automater på områder som nevnt i spørsmålet vil, i likhet med automater oppstilt på andre steder, måtte rette seg etter regelverk gitt av Kultur- og kirkedepartementet.

For øvrig vises det til at dette er et saksfelt som hører inn under kultur- og kirkeministeren.