Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:957 (2005-2006)
Innlevert: 31.05.2006
Sendt: 31.05.2006
Besvart: 13.06.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at hans forord i heftet Ibsen i vår tid er forenlig med det som synes som Regjeringens holdning, målbrakt av statsråd Karita Bekkemellem senest i Stortingets spørretime 24. mai 2006, om at skolen skal være en reklamefri sone, og hva mener statsråden at man skal kunne definere som reklame i skolen?

Begrunnelse

Statsråden har skrevet forordet i heftet Ibsen i vår tid som er utgitt av Læremiddelforlaget, fullfinansiert av DnB NOR og sendt til så godt som alle landets ungdomsskoler. I heftet finnes det blant annet en netthenvisning til DnB NORs introduksjonsprogram, DnB NORs logo, samt en konkurranse der skoleelevene kan vinne en tur til Egypt. Premien er sponset av DnB NOR, som vil være vertskap for vinnerne. Opplysninger om hvem som har vunnet turen må man også innom DnB NORs nettside for å finne ut av.
I Aftenposten 24. mai 2006 henvises det til at Forbrukerombudet mener at heftet ville blitt rammet av et eventuelt reklameforbud i skolen. Videre heter det: "Departementet har ingen forståelse for at dette sponsede heftet omtales som reklame i skolen."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Læremiddelforlagets hefte Ibsen i vår tid må ses på som en del av markeringen av Ibsenåret. At jeg som kulturminister skriver et forord i heftet er derfor helt naturlig. Læremiddelforlaget har stått for produksjonen av heftet og har engasjert to lektorer i den videregående skolen til skrivingen. Disse har arbeidet helt selvstendig, og DnB NOR er ikke omtalt i heftet. DnB NOR er en sentral samarbeidspartner for Ibsenåret AS. Det er ingen omtale av banken i selve heftet, men det er henvisninger til bankens hjemmeside der vinnere av en konkurranse skal bli offentliggjort. Forlaget som har utarbeidet heftet har imidlertid gjort departementet oppmerksom på at alle konkurransebidrag skal sendes til forlaget. Dette syns jeg er en viktig og riktig presisering fra forlagets side. Heftet viser også bankens logo, men det er ikke riktig som påstått at logoen er på heftets forside.

Jeg er sterk tilhenger av en reklamefri skole, og har i ulike sammenhenger blant annet gått imot reklamefinansierte skolebøker. Samtidig vil det i ulike sammenhenger være aktuelt for skolen å bruke annet type materiell. Derfor må skolen bruke sunt vett i tilnærmingen til dette. Hva som er reklame i skolen bør etter min mening vurderes restriktivt. Skal vi ha en reklamefri skole, som jeg mener vi bør ha, må vi av praktiske grunner ha klare regler. Jeg skal ikke skissere noen regler her og nå, men bare presisere at uten klare regler vil det være umulig for dem som skal vurdere stoff til skolebruk, å skille reklamefritt fra reklamepreget stoff. Læremiddelforlagets hefte Ibsen i vår tid mener jeg klart ligger innenfor det vi må akseptere.