Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:958 (2005-2006)
Innlevert: 31.05.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 09.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Telenor satser tungt i det østeuropeiske telemarkedet i form av deleierskap i Kyvistar (56,5 pst.) og det russiske Vimpelcom der Telenor og Alfa-gruppen er majoritetsaksjonærer. Telenor ønsker å være en industriell drivkraft i et sammenslått Kyvistar/Vimpelcom. Før en slik sammenslåing må Telenor bli enige med Alfa-gruppen om eierforholdet i de to selskapene.
Hvordan vurderer statsråden den økonomiske risikoen til Telenor angående sin satsing i Øst-Europa?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: En ytterligere satsing av Telenor i Øst-Europa og Russland kan gjøres på ulike måter og jeg finner det ikke riktig å gi noen vurdering av det før det foreligger mer avklaring av en ev. ytterligere satsing.

En vurdering av den økonomiske risikoen i Telenor må ta utgangspunkt i selskapets eksisterende portefølje. Som kjent hadde selskaper som eies helt eller delvis av Telenor ved utgangen av første kvartal i 2006 nær 90 millioner abonnenter. Utenom Norden eier Telenor hovedsaklig selskaper innenfor to store geografiske områder: Sørøst-Asia og Øst-Europa.

Telenor vurderes av de internasjonale kredittratingbyråene til å ha en god rating. Standard & Poors vurderer for eksempel Telenor til "single A". I slike vurderinger blir det gjort spesifikke analyser av risikoen i ulike deler av virksomheten.

Det kan videre vises til at ettersom Telenor er børsnotert, vil markedet til enhver tid gjennom den pris som betales for aksjen uttrykke sin holdning til risiko. Det siste året har aksjekursen steget fra i overkant av 50 kr til dagens aksjekurs på rundt 77 kr. Mange av de toneangivende internasjonale analytikerne mener at aksjekursen bør kunne bli enda høyere.

Dette betyr at slik markedet vurderer det, kan det neppe hevdes at det er særlig høy risiko knyttet til Telenors nåværende virksomhet. Staten har ikke grunnlag for å ha et syn som i vesentlig grad avviker fra dette.