Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:959 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 09.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva konkret har nærings- og handelsministeren eller andre i Regjeringen gjort for å hindre nedleggelse av arbeidsplasser på SAS Technical Services (STS) på Sola?

Begrunnelse

Stavanger Lufthavn Sola har et stort fagmiljø med flere aktører ved siden av STS' verksted. Basen er i dag et ledende senter for internasjonalt luftfartsteknologi og vedlikehold. Fagmiljøet er utviklet gjennom mer enn 50 år. Det har stor bredde og kompetanse som spenner fra komponentvedlikehold til tungt vedlikehold på skrog og motorer for både fly og helikopter. Miljøet er det mest varierte og avanserte i Norge.
I tilknytning til miljøet er også en av få skoler som utdanner avionikere her i landet. STS verkstedet er mottakere av lærlinger fra denne skolen. Derfor vil en beslutning om å legge ned verkstedet være en klar svekkelse av Norges fremste flytekniske miljø.
Det vil også være veldig spesielt fra et Norsk synspunkt om SAS legger ned det flyverkstedet i Skandinavia som har best lønnsomhet.
I valgkampen uttalte Rogaland Arbeiderpartis førstekandidat til Stortinget Tore Nordtun følgende til Stavanger Aftenblad den 8. august: "Vi har vilje til handling, og vi har verktøy i kassen", partiets andrekandidat Eirin Sund sa i samme oppslag: "Industrien kan ikke bare seile sin egen sjø."
Bakgrunnen for spørsmålet er å få vite hvordan statsråden eller andre i Regjeringen har fulgt opp denne konkrete saken.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er kjent med at SAS Technical Services (STS) har signalisert mulig nedleggelse av ett av STS' verksteder, enten på Sola eller Gardermoen. Bakgrunnen for å vurdere nedleggelse av ett av verkstedene er vesentlig overkapasitet. Jeg vil presisere at det foreløpig ikke foreligger noen endelig styrebeslutning om nedleggelse.

Det har i den senere tid pågått en struktureringsprosess ved STS, der en prosjektgruppe har vurdert STS' basestruktur. Etter hva jeg er kjent med, vurderer styret i SAS å legge ned Braathens flytekniske verksted på Sola for å satse på Gardermoen.

Jeg har kontakt med de tillitsvalgte både fra verkstedet på Sola og fra verkstedet på Gardermoen. Jeg har stor forståelse for at de ansatte opplever dette som en vanskelig situasjon. Bedriftsnedleggelser berører enkeltmennesker og familier. Regjeringen er på et generelt grunnlag opptatt av å legge til rette for omstilling på steder som berøres av nedleggelser.

Det er imidlertid selskapet selv som må foreta nødvendige strukturelle tilpassinger i sin basestruktur for å sikre fremtidig konkurranseevne. Beslutningen om nedleggelse av basen på Sola eller Gardermoen må være basert på et forretningsmessig grunnlag, og er en beslutning som selskapet selv må foreta med sikte på å legge til rette for framtidig lønnsom virksomhet.

Jeg kan for øvrig opplyse om at fylkesordføreren i Rogaland og ordføreren i Sola og Stavanger har bedt om et møte i sakens anledning, og at et slikt møte vil bli avholdt mandag 12. juni 2006.