Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:967 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 13.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Flere næringsdrivende som er avhengig av import av varer fra utlandet opplyser om at det nå tar unormalt lang tid ved Toll- og avgiftsetaten for å få inn varer til Norge. Toll- og avgiftsetaten på sin side har visstnok bekreftet dette og påpeker at stor aktivitet i næringslivet i Norge på dette området gjør at kapasiteten er sprengt. For mange næringsdrivende i Norge blir dette en særdeles vanskelig situasjon.
Er statsråden kjent med situasjonen, og eventuelt hvilke tiltak kan statsråden iverksette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har tatt kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende denne saken. Direktoratet er ikke kjent med at det nå tar unormalt lang tid å få inn varer til Norge som følge av at toll- og avgiftsetaten bruker lang tid ved deklarering av varer. Toll- og avgiftsdirektoratet har undersøkt situasjonen i de ulike tollregionene, og tilbakemeldingen fra samtlige regioner er at man ikke har hatt spesielle problemer/forsinkelser knyttet til fortolling i TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet). Etaten har videre opplyst om at det har vært en økning i antall innførselsdeklarasjoner på 5,5 pst. de første fire månedene i år i forhold til samme periode i fjor, uten at en kan se at dette har hatt noen innvirkning på frigivelsestidspunktet for varer som er deklarert i TVINN.

På bakgrunn av ovenstående kan jeg ikke se noen grunn til å skulle iverksette spesifikke tiltak.