Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:969 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 09.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): For de fleste er overskuddsskatten ved realisasjon av aksje- og fondsgevinster fra 0 pst. til 28 pst. avhengig av skjermingsgrunnlaget. En minstepensjonist må imidlertid betale opp mot 50 pst. skatt på aksje- og fondsgevinster. Dette medfører at minstepensjonister som f.eks. har spart i fond over mange år, blir skattet langt hardere enn alle andre når gevinsten skal realiseres.
Synes finansministeren det er riktig at minstepensjonister må betale opptil 50 pst. skatt på sine kapitalinntekter mens de "rike" slipper unna med halvparten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ikke riktig at minstepensjonister som faller under skattebegrensningsregelen skattlegges hardere enn andre. Hensikten med skattebegrensningsregelen er nettopp å redusere inntektsskatten for pensjonister med lave og midlere inntekter og formuer. Regelen innebærer at en enslig pensjonist med nettoformue under 200 000 kr, kan ha en inntekt på om lag 125 400 kr uten å betale inntektsskatt. En minstepensjonist uten formue og uten andre inntekter betaler altså ikke inntektsskatt.

Fordelen av skattebegrensningsregelen avtrappes ved at inntekter over den skattefrie inntektsgrensen skattlegges med 55 pst.(Fotnote) Pensjonister skattlegges imidlertid etter skattebegrensningsregelen kun dersom dette gir lavere skatt enn å bli skattlagt etter ordinære regler. Samlet skatt vil dermed aldri bli høyere som følge av skattebegrensningsregelen, og en kan derfor ikke si at disse personene blir skattlagt hardere enn andre.

Tabell 1 viser et eksempel på hvordan skattebegrensningsregelen virker for en enslig minstepensjonist med nettoformue under 200 000 kroner og kapitalinntekt på 20 000 kr utover skjermet beløp. Denne personen vil betale 55 pst. skatt på de siste kronene han tjener, men vil få en reduksjon i samlet inntektsskatt på 12 150 kr sammenlignet med ordinære regler.

Tabell 1 Inntektsskatt for en enslig minstepensjonist med nettoformue under 200 000 kroner og med kapitalinntekt på 20 000 kroner utover skjermet beløp. Med ordinære regler og med skattebegrensningsregelen. 2006-regler

SKATT MED ORDINÆRE REGLER

Brutto pensjonsinntekt 111 473

Trygdeavgift (3 pst.) 3 344

- Minstefradrag (24 pst.) 26 754

- Personfradrag 35 400

- Særfradrag for alder og uførhet 19 368

+ Kapitalinntekt utover skjermet beløp 20 000

= Samlet nettoinntekt 49 951

Skatt på alm. inntekt (28 pst.) 13 986

Inntektsskatt med ordinære regler 17 331

SKATT MED SKATTEBEGRENSNINGSREGELEN

Brutto pensjonsinntekt 111 473

- Minstefradrag 26 754

+ Kapitalinntekt utover skjermet beløp 20 000

= Samlet nettoinntekt 104 719

+ Formuestillegg 0

= Sum nettoinntekt og formuestillegg 104 719

- Skattefri nettoinntekt 95 300

= Inntekt over skattefri nettoinntekt 9 419

Inntektskatt med skattebegrensningsregelen (55 pst.) 5 181Reduksjon i skatt med skattebegrensningsregelen 12 150

Fotnote:

Fordelen avtrappes raskere for dem med høy formue, ved at 2 pst. av nettoformuen over 200 000 kroner blir lagt til inntekten.