Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1005 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 16.06.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at den vil det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk. I budsjettet for 2006 er det satt av om lag 47 mill. kr til slike formål.
Hvor mye av disse midlene er så langt brukt til oppkjøp av kystsoner som kommer allmennheten til gode, og hvor mange midler gjenstår på budsjettposten til disposisjon for oppkjøp av friluftsområder?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Cirka 30 mill. kr av årets bevilgede midler er så langt bundet opp til sikring av kystområder som kommer allmennheten til gode. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hittil mottatt søknader for ca. 47 mill. kr fra kommuner og interkommunale friluftsråd, og flere søknader er varslet i løpet av høsten. DN har utvidet fristen for tildeling av statlige midler til sikring av friluftsområder for allmennheten i år pga. betydelig økning i budsjettet, og vil derfor behandle søknader til langt ut på høsten.