Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1013 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Frist for levering av selvangivelse for næringsdrivende for 2005 er i dag 31.mai på www.altinn.no mens frist for å betale for lite betalt skatt for 2005 var 30. april, dersom skattyter skal unngå rentebelastning.
Synes ikke finansministeren det er ulogisk at ikke betaling av skatt har samme frist, eller et par dager etter, og vil finansministeren rette opp denne skjevheten i forkant av neste års ligning?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Departementet sendte 3. april i år på høring forslag om å flytte fristen for betaling av tilleggsforskudd fra 30. april til 31. mai i ligningsåret for skattytere som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse. Begrunnelsen for endringen fremgår av høringsnotatet. Det fremgår videre at departementet foreslår at endringen trer i kraft fra og med 2007. I så fall vil de næringsdrivende fra og med 2007 kunne betale tilleggsforskudd helt frem til 31. mai i ligningsåret.