Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1029 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 20.06.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Menneskerettighetssituasjonen i Iran gir grunn til stor uro, på grunn av stadig økende antall henrettelser. En politisk fange i Gohar Dasht-fengselet har mottatt dødstrusler og ble vist henrettelsesordre satt til 16. mai, 2006. Han støtter en opposisjonell organisasjon som har utført væpnede angrep og skal ha blitt arrestert i 2001. Rettssaken mot ham skal ikke ha vært rettferdig.
Vil utenriksministeren snarest rette en appell til Iran om å stanse henrettelser?

Begrunnelse

Det meldes om stadig økende antall henrettelser i Iran, og mange fanger står på dødslister.
Denne politiske fangen er i umiddelbar fare og norske myndigheter bør reagere raskt. Ifølge rapporter skal fengselsmyndighetene i Gohar Dasht, i byen Karaj, ha informert ham om henrettelsesdato 16. mai 2006, og han ble tvunget til å signere ordren. Videre skal han ikke ha hatt tilgang til advokat i rettssaken, noe som bryter med Artikkel 14 i "International Covenant on Civil and Political Rights" som også gjelder Iran. Han er tilhenger av "The People's Mojahedin Organization of Iran" (PMOI), en illegal opposisjonsgruppe.
Norske myndigheter må umiddelbart ta kontakt med Iran og henvise til brudd på menneskerettigheter. I denne saken er det viktig å appellere, for å hindre nok en henrettelse, og spare ett menneskeliv.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er helt enig med representanten i at menneskerettighetssituasjonen i Iran gir grunn til stor uro. Når det gjelder Regjeringens holdning til dette, vil jeg først og fremst vise til interpellasjonsdebatter i Stortinget 25. november 2005, 8. februar 2006 og til svar på andre typer spørsmål fra Stortingets representanter knyttet til utviklingen i Iran.

Representanten viser til fangen Valiollah Feyz Mahdavi som først ble dømt til døden og skulle henrettes 16. mai. Så vidt jeg har brakt på det rene, fra vår ambassade i Teheran og deres kilder, ble dommen senere anket av den dødsdømtes advokat, og deretter har domstolsvesenets leder, Ayatollah Shahroudi, omgjort dødsdommen til livsvarig fengsel. Dette bekreftes av iransk presse og av Amnesty International. Det er ambassadens erfaring at når iransk presse publiserer slike meldinger, er det grunn til å tro at dette medfører riktighet.

Jeg kan for øvrig legge til at fangens advokat er Dadkhah, som er en av de fem advokatene i "Senter for forsvar av menneskerettighetene" som disse startet sammen med nobelprisvinner Ebadi i 2003.

La meg legge til at Regjeringen følger utviklingen i Iran nøye og med særskilt fokus på menneskerettighetssituasjonen. Vi tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål i samtaler med iranske myndigheter. Etter mitt syn er det også viktig å samarbeide med nærstående land for å styrke presset mot iranske myndigheter. Vi har ved flere anledninger gitt vår tilslutning til kritiske erklæringer om menneskerettighetssituasjonen fremmet av EU. Norge arbeider også aktivt i andre sammenhenger, og vi har vært medforslagsstiller til resolusjonene i FNs generalforsamling om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Regjeringen vil fortsette å føre en kritisk dialog med Iran om menneskerettighetenes vilkår i landet.