Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1039 (2005-2006)
Innlevert: 14.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 20.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Verdens Gang 11. og 12. juni kommer det frem at en liten jente på 3 år nesten blødde i hjel etter en mandeloperasjon ved St. Olavs Hospital. Moren prøvde å ringe vakttelefonen, men fikk ikke svar. Da hun endelig fikk kontakt med en lege, var svaret hun fikk at det ikke var noen fare. Denne legen hadde jobbet 19 timer i strekk, noe som, ifølge Legeforeningen, er ulovlig.
Er statsråden bekvem med at slike situasjoner kan oppstå, og hva vil eventuelt statsråden gjøre for å hindre at slike hendelser kan skje ved norske sykehus?

Begrunnelse

I en artikkel i Verdens Gang 11. juni får vi høre om en meget alvorlig sak ved St. Olavs Hospital i Trondheim, der en jente nesten blødde i hjel på et pasienthotell etter en mandeloperasjon. Jentas mor prøvde å ringe vakttelefonen, men fikk ikke svar. Da hun endelig kom i kontakt med legen, fikk hun beskjed om at dette ikke var noe alvorlig. Legen som svarte på henvendelsen hadde jobbet 19 timer i strekk, i en ulovlig turnus, ifølge Legeforeningen. Som en følge av sparetiltak er det kun barn under 3 år som får være på sykehuset over natten, derfor måtte denne jenta tilbringe natten på et pasienthotell. Det er undertegnedes syn at en vanskelig økonomisk situasjon er hovedårsaken til at innsparingstiltak av denne karakter finner sted. I tillegg er det svært bekymringsfullt at leger kan jobbe 19 timer i strekk, når jobben deres omhandler komplisert og livsviktig pasientbehandling. I samme artikkel sier tillitsvalgt for assistentlegene, Jeanette Erga, at leger ved den aktuelle avdelingen ved St. Olavs Hospital kan risikere å måtte jobbe 32 timer i strekk.
"Det er bare snakk om nedbemanning og sparetiltak hele tiden", sier Erga.
Videre sier anestesilege Kjetil Karlsen i en artikkel i Verdens Gang 12. juni: "Jeg ville aldri i livet latt en lege som har jobbet 20 timer, operere barnet mitt." Han viser videre til forskning som sier at feilprosenten øke betydelig etter 19-20 timers arbeid. Det er undertegnedes syn at dette er svært bekymringsfullt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har innhentet informasjon fra Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital i den aktuelle saken.

Blødninger er en ikke uvanlig komplikasjon etter mandeloperasjoner, det skjer i 2-5 pst. Pasienter skal derfor være innen én times reise fra sykehuset, i dette tilfelle på pasienthotellet. Det opplyses fra sykehuset at det har vært innkjøringsproblemer med telefonanlegget etter at avdelingen flyttet inn i nye lokaler for én måned siden. Dette er beklagelig, og rutiner for telefonhenvendelser til avdelingen og nødvendig back-up er endret.

Vakthavende lege som vurderte blødningen, valgte etter første vurdering av barnet å overnatte på sykehuset i stedet for å reise hjem. Det viste seg senere på natten nødvendig med re-operasjon. Sykehuset har sluttet seg til den faglige vurderingen som ble gjort.

Når det gjelder spørsmålet om lovligheten av den aktuelle vaktordningen, opplyses det at sykehusets ledelse oppfatter den aktuelle tjenesteplanen som lovlig, og at det ikke er beregnede vakttimer utover 19 timer ved avdelingen. Det har ikke vært endringer i lang tid. Dersom overlege eller assistentlege har hatt ekstra tung vaktbelastning på vakt, går de hjem etter rapportering neste morgen. Dette er uavhengig av planlagt virksomhet neste dag. Det pågår imidlertid forhandlinger med assistentlegene om tjenesteplaner, reduksjoner i legers arbeidstid vil bli vurdert.

Jeg vurderer det slik at St. Olavs Hospital har gjennomgått den vanskelige situasjonen som oppsto på en adekvat måte, og har rettet opp feil i den forbindelse. Forhandlinger om arbeidstid er primært en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne innenfor de rammer som er faglig forsvarlige.

Jeg finner derfor ikke at det er behov for ytterligere intervensjon fra min side i denne saken.