Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 15.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Magasinet MEMO har avdekket svært alvorlige forhold innen oppdrettsnæringen i Chile. Flere norske oppdrettsselskaper har drift og store anlegg i Chile. Ifølge MEMO har hele 15 personer omkommet i forbindelse med oppdrett de siste årene.
Hva vil statsråden gjøre for å påvirke myndighetene i Chile til å få økt sikkerhet innenfor oppdrettsnæringen, og vil statsråden innføre samme policy for det statseide Cermaq som det er for Statoil når det gjelder gransking av dødsulykker innenfor oppdrettsnæringen og leverandører?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Det er dypt tragisk når liv går tapt. Som i Norge blir ulykker i sjø- og luftfart i Chile rutinemessig gransket av myndighetene, som også har etablert HMS-lovgivning og offentlig tilsyn på området. Jeg legger til grunn at eventuelle brudd på chilensk HMS-lovgivning blir avdekket og behandlet av relevante myndigheter i landet. Jeg har ikke grunnlag for å hevde at myndighetene i Chile generelt ikke legger nok vekt på sikkerhet i sin oppfølging av oppdrettsnæringen.

Etter den informasjon jeg har fra Cermaq, er ikke de ulykkestilfeller som er omtalt i pressen for henholdsvis Statoil og Cermaq så parallelle at de nødvendigvis burde behandles likt fra selskapenes side.

Jeg forventer imidlertid at Cermaq behandler enkeltulykker med det største alvor, og at selskapet har interne retningslinjer som sikrer at gransking gjennomføres når det er grunnlag for det. Jeg vil følge opp dette i dialog med selskapet.