Skriftlig spørsmål fra Lars Egeland (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1051 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): Kan finansministeren tenke seg å endre vurderingene med hensyn til plassering av regionledelsen for Skattedirektoratets region Sør-Østlandet, slik at Tønsberg velges framfor Skien?

Begrunnelse

Skattedirektoratet har foreslått at regionledelsen for Skattedirektoratets region Sør-Østlandet skal legges til Skien.
Begrunnelsen er at Skien er best når det gjelder kommunikasjon. Fra Tønsbergs synspunkt kan nevnes at man derfra lettest når hovedtyngden av næringsvirksomhet i Vestfold og Buskerud. Fra Vestfold og Buskerud er kommunikasjonen mot Skien preget av få togavganger og en kronglete vei inn til Skien. Tilgangen på og tiltrekning til kompetent arbeidskraft er større i Vestfold og Buskerud enn Telemark.
Det kan være fornuftig av hensyn til regionreformen at den ikke foregripes ved at noen får mange statlige regionhovedsentra. Tønsberg som er hovedstad for Vestfold har ikke fått noe statlig regionalt hovedkontor, mens Skien har fått mange:

- Fylkeskartkontor; Telemark og Vestfold ble slått sammen og kontor lagt til Skien
- Forbrukerrådet: Buskerud, Telemark og Vestfold slått sammen. Kontor lagt til Skien
- Arbeidstilsynet, en region med Aust-Agder, Telemark og Vestfold med regionkontor i Skien.
- Helse Sør, administrasjon i Skien.
Det kan være naturlig å vurdere en jevnere fordeling av regionlokaliseringer enn hva vi har sett til nå. De samarbeidende kommunene i Vestfold - det såkalte 12K-samarbeidet - har gitt sin støtte til at Tønsberg velges som regionsenter for Skattedirektoratet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattedirektoratets forslag til omorganisering av skatteetaten har nylig vært på bred høring. Direktoratets utredning, kalt "Den nye skatteetaten", samt høringsmaterialet er nå til behandling i Finansdepartementet. I den forbindelse vil både regioninndeling og lokalisering av regionledelser bli vurdert.

Jeg har ikke konkludert i denne saken.