Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1062 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 27.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): "Kraftkrisa i Midt-Norge er tull", seier ein forskingssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han meiner at enkelte aktørar skaper krisestemning for å få gjennomslag for gasskraftverk og vindmølleanlegg. Han seier også at vi kan løyse kraftmangelen med nye kraftlinjer inn til området. Desse påstandane høyrest nokså merkelege ut.
Korleis vurderer statsråden desse synspunkta frå det som ifølgje NRK er "ein av landets fremste ekspertar på kraftmarknaden"?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg arbeider nå med en handlingsplan for å møte kraftsituasjonen i Midt-Norge med sikte på å legge denne fram tidlig på høsten. En viktig del av arbeidet er å få utført grundige analyser av situasjonen i regionen framover, som kan gi best mulig grunnlag for å vurdere nødvendigheten og omfanget av eventuelle tiltak. Olje- og energidepartementet har gitt NVE og Statnett i oppdrag å utarbeide analyser av situasjonen i området.

SSB har så langt jeg har klart å bringe på det rene ikke publisert noen analyser av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det har imidlertid blitt publisert analyser fra både Econ og SKM som illustrerer utfordringene i området.

I tillegg til arbeidet med analyser er det nødvendig å vurdere tiltak både når det gjelder produksjon, overføringsnett og forbruk. Regjeringen vil i tiden framover fortsatt ha stor fokus på tiltak som kan avhjelpe situasjonen i Midt-Norge.