Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1074 (2005-2006)
Innlevert: 21.06.2006
Sendt: 22.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål nr. 1011, datert 9. juni 2006, og besvart 19. juni 2006. Jeg kan ikke se at spørsmålet er verken tilstrekkelig eller tilfredsstillende besvart, og spør igjen:
Er finansministeren i stand til å opplyse Stortinget om hva kostnaden ved å gjennomføre en omregistrering av henholdsvis bil og campingvogn er, eller har ikke finansministeren tilstrekkelig kostnadskontroll i sin underliggende organisasjon til å kunne beregne denne enhetskostnaden og besvare spørsmålet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis finner jeg grunn til å presisere at ansvaret for og gjennomføringen av registreringsforretninger knyttet til kjøretøy ligger under samferdselsmyndighetene. Formelt og administrativt ligger denne oppgaven således ikke under en organisasjon underlagt Finansdepartementet.

Fra Samferdselsdepartementet har jeg til bruk for mitt svar på spørsmålet, fått opplyst at omregistreringskostnaden for Statens vegvesen når en kunde velger å omregistrere et kjøretøy ved en trafikkstasjon, anslagsvis utgjør 300 kr. Dersom kunden får omregistrert kjøretøyet gjennom en bilforhandler (som benytter Autoreg), vil kostnaden bli noe lavere for Statens vegvesen, ettersom det er bilforhandleren som utfører arbeidet knyttet til omregistreringen. Etatens kostnader varierer ikke i særlig grad mellom de ulike typer omregistreringsobjekter nevnt i spørsmålet. Vegvesenets kostnader er altså de samme uavhengig av om campingvognen er fra 2002 eller 2003, eller om den veier 950 eller 1 050 kg, samt at etatens kostnader knyttet til denne omregistreringen er i samme størrelsesorden som å registrere en personbil, gjerne fra 2002 med vekt mellom 1,2 og 1,6 tonn.