Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2005-2006)
Innlevert: 27.06.2006
Sendt: 28.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etterslep i vedlikehold på henholdsvis riksveger og fylkesveger er stort og økende. Samlet utgjør etterslepet nå ca. 25 mrd. kr. Et så omfattende etterslep i vegvedlikeholdet medfører at vegkapitalen reduseres og at midler flyttes fra investering i nye veger til vedlikehold av eksisterende veger. Manglende vedlikehold kan også medføre at akseltrykket på vegene må settes ned.
Kan statsråden gi en oversikt over riks- og fylkesveger som i 2005 og 2006 har fått nedsatt akseltrykk pga. manglende vegvedlikehold?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ut fra de opplysninger jeg har fått fra Statens vegvesen er tillatt aksellast ikke blitt redusert på riksvegnettet. Når det gjelder fylkesvegnettet, har jeg fått opplyst at i region Vest gjennomføres det bæreevnemålinger. Resultatene fra disse har ført til at tillatt aksellast er blitt redusert på en del fylkesveger i denne regionen. For resten av landet er jeg ikke kjent med at tillatt aksellast er redusert på fylkesvegnettet.

Det innføres normalt ikke telerestriksjoner på riksvegnettet lenger. Det har imidlertid vært telerestriksjoner på riksveg 252 Tyin-Eidsbugarden i Oppland. Dette er imidlertid en helt spesiell riksveg. Jeg kjenner ikke til telerestriksjoner på andre riksveger. På fylkesvegnettet har det i enkelte regioner vært telerestriksjoner i en viss utstrekning.

Jeg har dessverre ikke en total oversikt over hvilke fylkesveger dette gjelder. Jeg viser i denne sammenheng til at det er fylkeskommunene som fastlegger aksellastpolitikken på fylkesvegene.