Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1104 (2005-2006)
Innlevert: 29.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 30.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Trondheimsfirmaet EMGS har utviklet en metode for med stor sikkerhet å påvise olje- og gassforekomster uten å bore. Ifølge NRK sin internettjeneste skal statsråd Enoksen under sitt besøk ved EMGS ha uttalt at "dette er ein fantastisk måte å påvise ressurser på. Det vil då gjere det lettare å vise til kva områder som kan opnast og kva område som ikkje treng opnast opp". Metoden innebærer overhodet ingen risiko for utslipp.
Vil Regjeringen tillate at denne metoden blir brukt på Nordland V, VI og VII i inneværende periode?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I petroleumssektoren foregår det kontinuerlig en rivende teknologisk utvikling. På leteområdet arbeides det med utvikling av ny teknologi og utvikling av den som allerede eksisterer, for å gjøre letevirksomheten mer effektiv og treffsikker. Staten bidrar sterkt til å finansiere teknologiutvikling på alle områder gjennom ulike forskningsprogrammer.

I St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) står det om områdene Nordland VII og Troms II at "Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling".

Oljedirektoratet (OD) har foreslått å samle inn 3D seismikk i Nordland VII og Troms II. Hvorvidt det er behov for å gjøre andre undersøkelser for å få tilstrekkelig informasjon om ressursgrunnlaget i disse områdene, er hovedsakelig en faglig vurdering OD vil måtte foreta.

Jeg er positiv til at det utvikles og tas i bruk ny teknologi og jeg har tillit til at OD vil vurdere alle tilgjengelige og forsvarlige teknologier for å foreta en tilfredsstillende kartlegging av Nordland VII og Troms II.