Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 07.07.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Verdens Gang den 27. juni 2006 får vi høre om en lege ved Rikshospitalet som forlot et spedbarn i full narkose på grunnlag av personalkonflikter ved plastisk-kirurgisk avdeling. Arbeidsmiljøet ved plastisk-kirurgisk avdeling ble sterkt kritisert i en rapport fra 2004.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter ved denne avdelingen ikke blir utsatt for lignende tilfeller i fremtiden?

Begrunnelse

I Verdens Gang den 27. juni 2006 får vi høre om en lege ved Rikshospitalet som forlot et spedbarn i full narkose på grunnlag av personalkonflikter ved plastisk-kirurgisk avdeling. Denne avdelingen har også tidligere vært kritisert i en rapport. Det er undertegnedes syn at pasienter ved norske sykehus skal føle seg trygge, og ikke bli utsatt for unødvendige belastninger, herunder unødvendig narkose. I dette tilfellet var det et spedbarn som ble lagt i full narkose, uten at operasjon ble gjennomført. For spedbarn er narkose langt mer komplisert enn hva det er hos voksne mennesker, og det bør derfor være slik at unødvendig bruk av narkose ikke skal finne sted.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det enkelte sykehus og den enkelte helsearbeider har et selvstendig ansvar for at den behandlingen som gis er faglig forsvarlig. Jeg er enig i at det er sterkt beklagelig og meget alvorlig at interne personalkonflikter ved sykehus har fått konsekvenser for pasientbehandlingen. Jeg er imidlertid kjent med at Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF tar situasjonen alvorlig og at det bl.a. er iverksatt organisatoriske tiltak.

For ordens skyld vil jeg også legge til at Statens helsetilsyn/Helsetilsynet i fylkene fører tilsyn med helsetjenester og helsepersonell. Ved alvorlig svikt i helsetjenestene har Helsetilsynet myndighet til å iverksette reaksjoner mot helsepersonell eller gi pålegg mot virksomheter, enten på bakgrunn av klage fra pasient eller pårørende, eller på selvstendig initiativ.