Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1111 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 11.07.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsrådens uttalelse korrekt referert i Dagsavisen 30. juni 2006, og på hvilken måte mener i så fall statsråden at medieeierskapsloven gir rom for tolkning?

Begrunnelse

I Dagsavisen 30. juni 2006 er det referert til følgende uttalelse gitt av statsråden: "Dersom eierskapsloven hadde vært til hinder for å selge til A-pressen, ville jeg vært villig til å ta en dialog med Orkla. Eierskapsloven gir rom for tolkning."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: For meg som kulturminister er det et mål å sikre en livskraftig mediesektor preget av mangfold og kvalitet og som er trygt forankret i norsk kultur og samfunnsliv. I denne sammenheng er det selvfølgelig ikke uvesentlig hvem som eier norske medieselskaper.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at norske medier skal ha godt eierskap, og spredt eierskap. I tillegg er det viktig å ha sterke norske mediekonsern, med hovedkontor og strategiske beslutninger fattet i Norge. Hvis det viser seg å være nødvendig å endre medieeierskapsloven for å nå disse målene, vil jeg være villig til å vurdere det. Derfor har jeg i hele denne prosessen hatt døren åpen for alle partene i saken, og jeg har understreket vilje til dialog dersom det er noe jeg kan bidra med.

I en slik vurdering ville vi selvfølgelig også legge stor vekt på at medieeierskapsloven i dag verner viktige demokratiske verdier. I likhet med tilsvarende regulering i mange andre europeiske land er loven basert på en målsetting om å opprettholde et mangfold av aktører på mediemarkedet. Dette gir en sikkerhet for mangfold, uavhengighet og gjensidig kontroll og kritikk i mediemarkedet.

Det er åpenbart at medieeierskapsloven er åpen for tolkning. For eksempel er det at en aktør passerer de lovfestede eierskapsgrensene bare ett av vilkårene for inngrep. I tillegg må ervervet gi kjøperen en eierposisjon i strid med lovens formål om å "fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud". Dette er en skjønnsmessig vurdering. Det er Medietilsynet og Klagenemnda for eierskap i media, ev. domstolene, som har myndighet til å vurdere konkrete saker etter medieeierskapsloven. Det er også disse som vurderer eventuelle tiltak dersom et erverv skulle stride mot loven.