Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1116 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 07.09.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): En norskeid seilskute som er en kopi av "Britannia" er blitt bygget ved et skipsverft i Arkhangelsk i Russland. I forbindelse med sjøsetting av båten har det oppstått problemer med verftets eier.
Hva kan den norske ambassaden i Moskva gjøre for å bistå den norske eieren?

Begrunnelse

Seilskuten som er bygget i Russland har stått ferdig i tre år. Men grunnet flere problemer har den ikke kunnet bli sjøsatt. Nå har ny eier av verftet lagt ned forbud mot at skuten får forlate verftet, dette til tross for at alt skal være betalt til verftet.
En rettsprosess i Russland kan være en lang og kostbar affære. Norske myndigheters støtte til den norske eieren kan være et positivt bidrag til å få løst den konflikten som har oppstått. Det er også levert inn anmeldelse til russiske myndigheter hva gjelder trusler fra eier av verftet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Byggingen av "Britannia" ved det tradisjonsrike Solombala-verftet i Arkhangelsk har vært omfattet med stor interesse. Det er da også et imponerende prosjekt. Det er beklagelig at det har oppstått en konflikt mellom eier og verft nå når skipet etter 12 års arbeid er klart til sjøsetting.

Det dreier seg om en privatrettslig tvist, men en sak av denne karakter kan få uheldige konsekvenser og innvirke negativt på det generelle handels- og investeringsklimaet i regionen. Handels- og næringssamarbeidet med Russland har utviklet seg meget positivt de siste år. Når det oppstår problemer, ser Utenriksdepartementet det som sin oppgave å forsøke å hjelpe til med å løse disse der det er naturlig og mulig.

På denne bakgrunn har Utenriksdepartementet funnet det riktig å be de berørte utenriksstasjoner ta saken opp med russiske myndigheter. Generalkonsulatet i Murmansk har henvendt seg til regionale myndigheter i Arkhangelsk, ambassaden i Moskva først til Det russiske utenriksdepartement og senere til regionale myndigheter i Arkhangelsk og Solombala-verftet. Eierens advokat har nå tatt saken opp med statsadvokaten i Arkhangelsk.

Jeg håper at norske og russiske myndigheter på denne måten kan medvirke til at saken blir løst på en minnelig og tilfredsstillende måte. Både departementet og utenriksstasjonene vil følge saken nøye videre.