Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 07.09.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): En undersøkelse fra MMI hos 14 000 turister i 13 land viser at åtte av ti utenlandske turister vet for lite om Norge til å vurdere om landet er verdt en ferietur. Utlendingenes uvitenhet skyldes ikke at Norge ikke har attraksjoner, men at potensielle turister ikke kjenner landet godt nok.
Vil statsråden ta initiativ til at det blir lagt frem en sak for Stortinget om mulighetene for at Norge får en egen TV-kanal for markedsføring av Norge?

Begrunnelse

Det har vært mye debatt om bruk av overskuddet på statsbudsjettet. Som kjent har Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2006 foreslått 300 mill. kr til profilering reiseliv - Norge som turistland.
Det har vært et uttalt mål at Norge som nasjon skal styrke seg innen turisme og at Norge skal få et bedre omdømme i utlandet. Både som fredsnasjon og et turistmål og markedsføre den flotte naturen.
Det faktum at Norge ikke har lykkes med å øke markedsandeler i årene fra 1998 til 2004 er trolig det viktigste tegnet på hvor viktig det er å satse på markedsføring av Norge i utlandet.
En tanke er da at staten tar initiativ til å opprette en egen norsk turist-TV som skal markedsføre Norge 24 timer i døgnet - på engelsk. Poenget er at det må gå via satellitt og web, slik at denne kanalen kan ses i alle land.
En kreativ pensjonist i Buskerud, Jan Yngvar Nilsen, kom med ideen til undertegnede i fjor sommer, og man har sammen med varaordfører i Krødsherad, Eli Marie Hanserud, det siste året jobbet med dette. Man har blant annet frontet ideen i Næringshagen i Sigdal der man blant annet har drøftet de ulike mulighetene. Eventuelt at de ulike kommuner, fylker og turistkontorer kan kjøpe seg sendetid. Imidlertid har Jan Yngvar Nilsen, Eli Marie Hanserud og undertegnede konkludert med at det er nødvendig at staten tar initiativ til å etablere en slik TV-kanal, slik at det blir fortgang i dette.
Etter det undertegnede kan se, finnes det lite av informasjon om country branding og markedsføring av land via TV, og det finnes ingen offisiell oversikt over dette. For Norges vedkommende finnes det få konkurrenter eller land en kan sammenligne seg med.
Ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI er det skrevet om markedsføring, men det er generelt om merkevarebygging. Forsker Nina M. Iversen ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH med doktorgrad i merkevarebygging innenfor turisme, sier i en kommentar til spørsmålene at hun tviler på om det er skrevet noe særlig om akkurat dette - kunnskaper i næringen er ikke skrevet ned, sier hun. Slik hun ser det, er det kommersielle kanaler som kjøper inn programmer. Det offentlige kjøper reklameplass i form av reiseprogrammer.
Begreper som Place branding og Country branding er veldig aktuelle i flere andre land nå, og etter hvert også en del i Norge. Blant annet var det en større konferanse i London i mars, Location branding 2006, om emnet.
Etter det undertegnede har fått opplyst, finnes det noen kanaler som driver med markedsføring av turisme for vertslandet. Dette gjelder blant annet: Østerrike: www.twl.at Hellas: www.holidaysingreece.tv Spania/Andalucia: www.canalandaluciaturismo.com Spania/Canaria: www.plus.es
I Tyskland finnes det en egen samferdsel/tog-kanal: ww.bahntv-online.de/btvo/htm!04/start.php

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Regjeringen satser på reiseliv. For 2006 ble det bevilget 172,5 mill. kr til å markedsføre Norge som reisemål og profilere Norge i utlandet over kap. 2421, post 71. Innovasjon Norge forvalter midlene.

Når det gjelder ditt forslag om å etablere en egen TV-kanal for markedsføring av Norge, så vil kostnadene ved å etablere og drive en slik være langt høyere enn hva som er innenfor Nærings- og handelsdepartementets rammer til profilering av Norge som reisemål og arbeidet for fremme av reiselivsnæringene generelt.

Profileringen av Norge utenlands inkluderer mer enn å markedsføre Norge som turistreisemål i regi av NHD og Innovasjon Norge. Utenriksdepartementet og uteapparatet har også en viktig rolle i å styrke vårt generelle omdømme i utlandet. Norge profileres som industri- og teknologinasjon, som kulturnasjon, vi viser frem våre tradisjoner og matkultur osv.

Målgruppen for Innovasjon Norges profilerings- og markedsføringsarbeid er i første rekke profesjonelle tilbydere av reiselivsprodukter og reiselivstjenester. Gjennom målrettede tiltak mot disse i utvalgte utenlandske markeder vil jeg bidra til at turiststrømmen til Norge øker. En annen viktig målgruppe er utenlandsk presse. Ved å arrangere presseturer og bidra til positiv redaksjonell omtale i utenlandske medier skaper vi et positivt bilde av Norge som får potensielle turister til å vurdere å legge ferien sin hit.

Jeg mener de nevnte tiltakene er gode for å skape et godt bilde utenlands av Norge og det vi har å by på. Behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert løpende i samarbeid med næringen.