Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1130 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): BP Norge søker i sin konsesjonssøknad for utbygging av Skarv-feltet om å få legge driftsorganisasjonen for feltet til Sandnessjøen i Nordland, som ikke har noen eksisterende driftsorganisasjoner. Dette er helt på tvers av stortingsflertallets uttalte ønske.
Hvilke signaler har BP fått fra Olje- og energidepartementet som gjør at de velger å se bort fra de tidligere uttalelser fra Stortinget?

Begrunnelse

Under behandlingen av Petroleumsmeldingen i Stortinget den 14. juni 2004 gav et flertall uttrykk for at det ikke skulle legges til rette for etablering av nye driftsorganisasjoner på nye steder. Flertallet la den gangen vekt på at de eksisterende miljøene i for eksempel Stjørdal skulle styrkes. Tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad uttalte blant annet følgende: "La meg også på den korte tiden jeg har, få lov til å si to ord om drifts- og basestrukturen. Jeg tror det var svært fornuftig av storting og regjering at vi la en struktur for base- og driftsorganisasjoner for noen år siden. Hvis vi ikke hadde gjort det, tror jeg at det norske oljemiljøet i dag hadde vært langt mer London-basert enn det det faktisk er. I den grad en skal tillate lempinger i årene framover knyttet til den eksisterende strukturen, så burde de handle om å flytte arbeidsplasser og virksomhet fra Stavanger og Bergen og videre nordover til Kristiansund, Stjørdal og Harstad." Når BP allikevel velger å søke om å få legge sin nye driftsorganisasjon til Sandnessjøen, vil jeg legge til grunn at de må ha fått signaler fra regjeringshold om at de trygt kan se bort fra det som ble kommunisert i siste periode. Med dagens etterspørsel etter driftsingeniører og andre typer høykompetent personell er det utopisk å tro at BP skal kunne bygge opp en fullverdig driftsorganisasjon i Sandnessjøen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: BP Norge AS (BP) legger i en lokaliseringsstudie opp til å ha forsyningsbase og en driftsstøtteenhet i Sandnessjøen og å legge helikopterbasen til Brønnøysund. Løsningen synes på en god måte å forene styrking av det eksisterende basemiljøet på Helgelandskysten, samtidig som BPs driftsmiljø i Stavanger utnyttes effektivt. Jeg stiller meg derfor positiv til BPs forslag og mener dette er i tråd med gjeldende politikk.

BP planlegger å sende inn plan for utbygging og drift for Skarv/Idun-utbyggingen i løpet av desember 2006. Lokaliseringsstudien ble lagt fram av BP før sommeren og er vedlegg til konsekvensutredningen som for tiden er på høring.