Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1143 (2005-2006)
Innlevert: 04.09.2006
Sendt: 04.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På et energiseminar i regi Alstom den 30. august 2006 orienterte selskapet om sin satsing på CO2-rensing for gass-/kullkraftverk. Alstom håper å få suksessfulle resultat i sine pilotprosjekt for CO2-rensing, og kunne lansere kommersiell teknologi til fullskala bruk i 2011. Ifølge Soria Moria skal gasskraftverket på Kårstø ha fullskala CO2-rensing i løpet av 2009, altså 2 år før Alstom ser for seg at teknologien er ferdig utviklet.
Vil Kårstø-prosjektet klare å oppfylle Regjeringens CO2-målsettinger innen 2009?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er flere selskaper som arbeider med utvikling og omsetning av teknologier for CO2-håndtering. De ulike konseptene varierer i modenhet, både når det gjelder teknologistatus og kostnader. Fellesnevneren for mange av de teknologiene som ligger noe fram i tid, er at de tar sikte på en høyere grad av integrering mellom kraftverket og renseenheten enn det de aktuelle løsningene gjør.

Gasskraftverket på Kårstø er under bygging. Anlegget vil ha en kapasitet på 420 MW som muliggjør en årlig produksjon på om lag 3,5 TWh/år. Det er forventet at gasskraftverket vil starte kraftproduksjonen høsten 2007. Gasskraftverket på Kårstø vil benytte en konvensjonell gassturbin. Av denne grunn er det kun kjemiske absorpsjonsanlegg eller ammoniakk absorpsjon som er aktuelle for fangst av CO2 fra Naturkrafts gasskraftverk. Dette er renseløsninger som kan monteres på kraftverk i etterkant.

Det eksisterer i dag flere anlegg på verdensbasis som benytter denne typen teknologi. Hovedandelen av disse er imidlertid relativt små anlegg som håndterer opptil 100 000 tonn CO2 i året. Det finnes også anlegg i den kjemiske industrien som håndterer volumer på opp til 300 000 tonn CO2 i året. Slike anlegg er imidlertid ikke primært installert for å rense avgass, men for å produsere CO2. Teknologien som brukes i slike absorpsjonsanlegg må oppskaleres, utvikles og tilpasses for å tilfredsstille forholdene på Kårstø der en ved full drift må rense i størrelsesorden 1 million tonn CO2.