Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1159 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 14.09.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Kan de 8 til 10 distriktskommunene som ikke får gjennomført differensiert arbeidsgiveravgift i 2007, være trygg på å beholde kompensasjonen som for eksempel i form av skjønnstilskudd, og vil så denne kompensasjonen bli regulert i takt med lønnsutviklingen?

Begrunnelse

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble tatt bort fra 1. januar 2005. De kommunene som dermed fikk økt avgift, fikk kompensert den økte arbeidsgiveravgiften gjennom skjønnstilskuddet i inntekstsystemet. Fra 1. januar 2007 vil den differensierte arbeidsgiveravgiften gjeninnføres, men dette gjelder ikke alle de kommuner som fikk økt avgift i 2005. Det står igjen 8-10 distriktskommuner.
Kompensasjonen gjennom skjønnstilskuddet er ikke regulert i takt med deflatoren for beregning av kommunenes lønns- og prisutvikling. Deflatoren har vært på mellom 3,7 og 3,8 pst. for hvert av årene 2005 og 2006. For de to årene samlet blir dette 7,6 pst. På makronivå er det lagt inn en deflator i inntektssystemet, i innbyggertilskuddet, men altså ikke i den delen av skjønnstilskuddet som er kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Ved gjeninnføringen av differensiert arbeidsgiveravgift pr. 1. januar 2007 er det 56 kommuner som ikke får tilbake den differensierte arbeidsgiveravgiften på samme nivå som før 2004. Disse kommunene vil som varslet i kommuneproposisjonen for 2007 (St.prp. nr. 61 (2005-2006)) få kompensert differansen mellom den nye satsen fra 2007 og satsen i 2003. Kommunal- og regionaldepartementet vil komme tilbake med beløp for kompensasjonen i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2007 i St.prp. nr. 1 (2006-2007).