Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1165 (2005-2006)
Innlevert: 11.09.2006
Sendt: 11.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Et viktig mål ved NAV-reformen er å sikre alle brukerne tilgang til etatens kontorer. Det ble presisert av Bondevik II-regjeringen, og Stortinget påpekte senest i Innst. O. nr. 55 (2005-2006) at målet om universell utforming er spesielt viktig ved etablering av kontorer i NAV-etaten. Likevel kunne vi lese i Aftenposten 9. september at NAVs hovedkontor ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere.
Hvorfor er klare politiske føringer om universell utforming ikke fulgt opp, og hvor raskt vil dette kritikkverdige forholdet bli ryddet opp i?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Prinsippene om universell utforming ligger til grunn for planlegging og gjennomføring av NAV-reformen. Det er enighet mellom brukerorganisasjonene og Arbeids- og velferdsetaten om å følge disse prinsippene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har midlertidig flyttet inn i tidligere Aetat Arbeidsdirektoratets lokaler. Tilgjengeligheten har her blitt ivaretatt ved bruk av en annen inngang enn direktoratets hovedinngang. Dette er ikke tilfredsstillende.

Det arbeides på kort sikt med å finne en løsning på dette forholdet sammen med gårdeier ved at direktoratet får benytte en av byggets øvrige innganger som sin hovedinngang, og da med en tilfredsstillende tilgjengelighet. Dette tiltaket vil kunne gjennomføres i løpet av oktober. Inntil dette er på plass, vil møter der det deltar rullestolbrukere bli holdt i etatens lokaler i Sannergata der tilgjengeligheten er ivaretatt.

Siden i fjor høst er det arbeidet med å finne nye og mer hensiktsmessige lokaler for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det var ikke mulig å få til dette innen etableringen av direktoratet. Før sommeren ble det inngått avtale om leie av nye lokaler for innflytting før jul neste år. For disse lokalene er kravet til tilgjengelighet ivaretatt. Etaten og brukerorganisasjonene er enige om at tilgjengeligheten i de nye lokalene vil være tilfredsstillende.