Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1192 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen fremla sin satsing på pelletskaminer og varmepumper den 14. september. I svar på kritikk mot at Regjeringen ikke inkluderer rentbrennende vedovner, så understreker statsråden at han vil støtte nye teknologier. Fra flere hold stiller man seg da undrende til hvorfor solcellepanel og/eller små gassbrennere som produserer strøm og varme ikke inkluderes i ordningen. Dette må jo sies å være teknologier som langt fra er allemannseie.
Hvordan stiller Regjeringen seg til slike og lignende nye teknologier i støtteordningen?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet la fredag 15. september fram St.prp. nr. 82 (2005-2006) Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger. Der foreslår departementet å bevilge 46 mill. kr til en tilskuddordning for husholdninger som vil investere i pelletskaminer, pelletskjeler, varmepumper i vannbårne systemer og styringssystemer for strømsparing. Ordningen vil kunne bidra til at modne teknologier som i dag ikke er utbredt på markedet, blir mer tilgjengelige for husholdningene.

Det finnes flere nye teknologier for å begrense elektrisitetsbruk i husholdninger, både modne og umodne, som ikke er inkludert i ordningen, og som har liten utbredelse i markedet. Enova har en bred satsing mot nye teknologier, gjennom programmer for teknologiintroduksjon og innovative energiløsninger. De samarbeider også med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Regjeringen har varslet en styrket satsing på Enova gjennom avkastningen av et fond på 20 mrd. kr. Den økte rammen til Enova vil gi rom for å styrke satsingen rettet mot husholdninger. For denne vinteren har imidlertid Regjeringen foreslått den særskilte tilskuddsordningen i St.prp. nr. 82 (2005-2006).