Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2005-2006)
Innlevert: 19.09.2006
Sendt: 19.09.2006
Besvart: 22.09.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva mener statsråden om at elever må bruke skolebøker fra 1990-tallet i reformåret 2006, hva har statsråden gjort, og hva vil statsråden gjøre for at intensjonene i Kunnskapsløftet kan oppfylles også på læremiddelsiden?

Begrunnelse

Flere skoler melder om at det vil være vanskelig å gjennomføre Kunnskapsløftet fordi kommunene og skolene ikke har hatt råd til å kjøpe nye bøker. Fra Regjeringens side har det vært fokusert på at den forbedrede kommuneøkonomien skulle være tilstrekkelig for å innfri forventningene til en skikkelig gjennomføring av Kunnskapsløftet.
Det er viktig for Kunnskapsløftets suksess at de grunnleggende forutsetningene for oppfølging av de nye læreplanene gjennomføres.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I 2006 ble det bevilget 400 mill. kr innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for å legge til rette for utskifting av læremidler i grunnskolen.

Det følger av opplæringsloven § 9-2 at skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Hva som her kan kreves, må vurderes ut fra et skjønn. Det er ikke noe eksplisitt lovkrav om at det skal kjøpes nye lærebøker i forbindelse med at det innføres en ny læreplan. Det avgjørende er om de eksisterende læremidler i skolen sammen med undervisningen for øvrig, er egnet til at elevene vil kunne nå målene i de nye læreplanene på en forsvarlig måte. Behovet for nye læremidler vil variere mellom kommunene. Det avgjørende er at elevene får den opplæringen de har krav på. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle rutiner og systemer for tilsyn med at skoleeierne gir den opplæring elevene har krav på.

Jeg er imidlertid kjent med at enkelte kommuner har ønsket å bruke noe tid på å skifte ut læremidlene i grunnskolen fordi utviklingen av nye læremidler har gått raskt. Kommunene ønsker derfor å se tiden an, prøve flere alternativer og bruker de gamle klassesettene i mellomtiden. Med gode lærere, grundige studier av de nye læreplanene og supplement for eksempel fra Internett, kan dette være en akseptabel løsning.