Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1203 (2005-2006)
Innlevert: 20.09.2006
Sendt: 20.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden villig til å bevilge de nødvendige midlene slik at Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) blir i stand til å gjennomføre undervisnings- og formidlingsprosjektet "Interreligiøse Ambassadører"?

Begrunnelse

IKM arbeider for tiden med utstillingen "Våre hellige rom" som skal vises i Oslo i perioden oktober 2007 til desember 2008. Opplegget skal også presenteres i samarbeid med "Den kulturelle skolesekken" andre steder i landet. Hovedtemaet for prosjektet er verdensreligioner i diaspora i Norge, og kulturmøtets fysiske uttrykk i de respektive religioners hellige rom.
I denne sammenheng ønsker IKM å utdanne unge mennesker som selv har en tilknytning til ulike religiøse miljøer til å være guider i utstillingen og formidlere i undervisningsopplegget, dvs. såkalte "Interreligiøse Ambassadører". Tanken er videre at disse unge menneskene, etter at de har vært guider, også skal kunne overføre sine kunnskaper og ferdigheter til nye "religionsambassadører" andre steder i Norge.
IKM har søkt departementet om tilskudd til prosjektet.
Statsråden lanserte i sommer sin plan om et "kulturmangfoldsår" i 2008, dvs. et år som skal markere kulturelt mangfold. Et av målene med dette "markeringsåret" er å stimulere nye og eksisterende miljøer som arbeider med å fremme kulturelt mangfold.
Prosjektet "Interreligiøse Ambassadører" synes derfor å være svært relevant i forhold til den uttalte satsingen på et kulturmangfoldsår.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: IKM orienterte om prosjektet "Interreligiøse Ambassadører" i møte med statssekretær Randi Øverland torsdag 14. september 2006. I møtet ble det informert om at Kultur- og kirkedepartementets midler til denne typen prosjekter forvaltes av Norsk Kulturråd, og at søknad om midler til det aktuelle prosjektet bør stiles direkte til Kulturrådet.

Kultur- og kirkedepartementet har ikke mottatt noen særskilt søknad fra IKM om midler til prosjektet "Interreligiøse Ambassadører". Prosjektet er heller ikke omtalt i budsjettsøknaden for 2007 fra Hovedstadsmuseet, som IKM er en del av. Budsjettsøknaden fra Hovedstadsmuseet behandles ellers på vanlig måte i budsjettsammenheng.