Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1204 (2005-2006)
Innlevert: 20.09.2006
Sendt: 20.09.2006
Besvart: 27.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det har i løpet av sommeren gått ut informasjon om at SkatteFUNN-søknader som sendes inn etter 1. september, ikke har noen garanti om ferdigbehandling i år.
Kan finansministeren berolige potensielle søkere om at dette ikke er en utvikling mot at SkatteFUNN blir mer byråkratisert og vanskeligere tilgjengelig for de bedrifter som søker?

Begrunnelse

SkatteFUNN har blitt en populær ordning fordi den oppfattes som ubyråkratisk og forholdsvis enkel å forholde seg til. Dersom bedriftene har relevante prosjekter som holder seg innenfor ordningens intensjon, har de fått godkjenning raskt. Skal SkatteFUNN fortsatt ha stor appell og dermed gi et sterkt bidrag til FoU-satsingen i norsk næringsliv, er det avgjørende at dette ikke endres.
Det vil være å håpe at Finansdepartementets vedtak er gjort med den målsetting at en skal unngå en opphoping av søknader rett før årsskiftet og med den belastning dette medfører for behandlingen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet fastsatte i forskrift 23. mai 2006 frist for innsendelse av søknad om godkjennelse av FoU-prosjekt etter SkatteFUNN-ordningen. Forskriften ble fastsatt etter høringsrunde våren 2005. Bakgrunnen for endringen var et ønske fra Norges forskningsråd om større spredning av søknadsmengden ut over året.

Forskriften innebærer at næringsdrivende som søker før 1. september, har krav på å få behandlet søknaden innen utløpet av søknadsåret (godkjennelse eller avslag). Søknader som kommer inn etter fristen og blir godkjent innen 31. desember vil, som tidligere, ha krav på støtte for kostnader knyttet til prosjektet som er pådratt i søknadsåret.

Jeg antar at fristen (1. september) gir tilstrekkelig tid til behandling, veiledning og bearbeidelse av mangelfulle søknader innen årsskiftet. Søknader som kommer inn etter fristen vil få lavere prioritet under saksbehandlingen, og vil ikke ha krav på å få behandlet søknaden innen utløpet av inntektsåret. Forskningsrådet er gitt hjemmel til å fastsette retningslinjer for prioritering av søknader som kommer inn etter fristen. Fristen er med på å sikre god saksbehandling av søknadene, og at søkere får god og grundig veiledning innen årsskiftet. På denne måten kan en opphoping av søknader rett før årsskiftet unngås, med de ulempene det har både for søkerne og myndighetene.