Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1212 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 22.09.2006
Besvart: 29.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan finansministeren gi en oversikt over hvilke kommuner som har eiendomsskatt i perioden 2004 til 2006, samt hvilke satser den enkelte kommune har fastsatt for hvert av årene, eventuelt hvilket bunnfradrag som er fastsatt i den enkelte kommune for hvert av årene, og andel av omsetningsverdi kommunen har bestemt at det skal betales eiendomsskatt av for hvert av årene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som bestemmer om det skal utskrives eiendomsskatt i kommunen, og hvilke eiendomstyper og andre valgmuligheter innenfor lovens virkeområde som skal omfattes av skatten. Hvilke kommuner som har valgt å innføre eiendomsskatt, følger av vedlagte oversikt over eiendomsskatt i kommunene de siste årene (2001-2005) basert på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Disse tallene viser inntekter fra eiendomsskatt i hver kommune, men det framgår ikke av denne statistikken noen fordeling mellom eiendomstyper eller andre detaljer med hensyn til den nærmere utformingen av skatten i den enkelte kommune.

Ved utarbeidelsen av NOU 1996:20 Ny lov om eiendomsskatt ble det utført en spørreundersøkelse for å kartlegge sider av eiendomsskatten i den enkelte kommune, herunder sats, bunnfradrag og grunnlaget for eiendomsskatten. Resultatet fra spørreundersøkelsen er nærmere omtalt i vedlegg 2 til nevnte NOU. Finansdepartementet har ikke innhentet oppdaterte tall etter dette. På denne bakgrunn er det ikke mulig å gi noe mer utfyllende svar. Jeg er likevel kjent med at det kan foreligge noe slik tilleggsinformasjon fra andre kilder som f.eks. Huseiernes Landsforbund.

Vedlegg til svar:

Oversikt over eiendomsskatt i kommunene de siste årene (2001-2005).

http://www.odin.dep.no/filarkiv/291416/eiendomsskattssb.xls