Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2005-2006)
Innlevert: 25.09.2006
Sendt: 25.09.2006
Besvart: 03.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I enkelte bydeler i Bergen, der eldre pleietrengende personer mottar omsorgstjenester fra kommunen og har trygghetsalarm installert, oppbevares nøkkelen til brukerens bolig i en boks på utsiden av inngangsdøren for å gi omsorgspersonell lett adgang til boligen. Det blir selvfølgelig lett kjent i spesielle miljøer at nøkkel finnes i denne boksen, noe som vil kunne friste til misbruk, innbrudd, tyveri og vold. Brukerne opplever uakseptabel utrygghet.
Mener statsråden dette er akseptabel praksis?

Begrunnelse

Det må være åpenbart at å plassere nøkkel til en bolig lett tilgjengelig for enhver på kjent sted, på utsiden av boligen, kan bli en for stor fristelse for enkelte og at det må være en ekstremt utrygg situasjon for brukeren, som ofte er skrøpelig, har vanskelig for å bevege seg og allerede føler angst. Det må finnes andre måter å løse dette på slik at helsepersonellet kan ta seg inn til brukerne når trygghetsalarmen utløses. Man må også kunne stille spørsmål ved om hvordan et forsikringsselskap vil forholde seg til et eventuelt krav om forsikringsutbetaling dersom en slik bruker blir utsatt for innbrudd eller det som verre er, og hvilket ansvar kommunen eventuelt har dersom en slik situasjon oppstår. Jeg håper statsråden vil ta fatt i denne praksisen, og bidra til at Bergen kommune finner andre løsninger på denne situasjonen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først gjøre det klart at den praksis som beskrives, er helt uakseptabel. Bydelsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune avviser også at dette er en godkjent praksis i kommunen og kjenner heller ikke til bydeler hvor en slik praksis forekommer. Bergen kommune vil imidlertid undersøke saken videre og sørge for at alle ansatte oppbevarer husnøkler til beboere på en trygg og forsvarlig måte.