Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2006-2007)
Innlevert: 11.10.2006
Sendt: 12.10.2006
Besvart: 19.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kan statsråden sørge for at en nødvendig forskriftsendring behandles - og at bøteleggelse, eller annen reaksjon i henhold til eksisterende forskrift, ikke skjer fra myndighetenes side mens vurdering av endringene pågår, og før snøscootersesongen starter for vinteren?

Begrunnelse

Fra Troms har vi fått vite at en rekke snøscooterførere i 2006 er bøtelagt for ikke å ha registreringsskiltet festet etter forskriftene (foran på scooteren med krav til vinkel osv.).
I alle år har det i praksis vært greit å plassere skiltet bak på snøscooteren. Nå bøtelegger politiet førere som ikke har skiltet festet korrekt foran, med opptil 1500 kr. Dagens snøscootere er ikke alle bygget for plassering av skilt foran slik tilfellet var på 70- og 80-tallet. Utviklingen har gått videre, uten at forskrifter har blitt endret. På spørsmål til politiet om hvor man skal feste skiltet når formen på snøscooteren tilsier at det er praktisk umulig å feste den foran - og at den ikke leveres med rute som man kan montere skiltet på, er det opplevd svar i retning av at "det er ens eget problem, så lenge man følger loven". Problemet er at det ikke oppleves mulig å følge loven slik forskriften lyder, for en rekke snøscootere. Vi er gjort kjent med at Vegdirektoratet vurderer en forskriftsendring som snart kan komme ut på høring. Det er et stort behov for at forskriftene revideres, og at dette behandles raskt. Siden vi står foran en ny snøscootersesong bør det tas initiativ til å ikke bøtelegge snøscootere med skilt plassert bak, inntil revideringen av forskriftene er gjennomgått og avsluttet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Snøscootere er registreringspliktige beltemotorsykler og skal derfor utstyres med kjennemerke, blant annet for å synliggjøre at en del myndighetsbestemte krav er oppfylt. Kjennemerket skal etter regelverket plasseres foran på motorvognen. Dette kravet har blant annet sammenheng med vurderinger av synbarhet ved kontroll av motorvognen i fart.

Vegdirektoratet har imidlertid etter siste sesong mottatt en del henvendelser om at det er vanskelig å plassere kjennemerket på forskriftsmessig måte. Vegdirektoratet ønsker derfor å gjøre en vurdering av om problemet er så stort at det bør gjøres endringer i reglene for plassering av kjennemerke. Vegdirektoratet har opplyst at det av kapasitetsgrunner dessverre er usikkert når denne vurderingen kan bli gjort, og at dette ikke vil kunne gjøres før den forestående sesongen. Jeg ser ikke, sett hen til etatens øvrige oppgaver, at dette er arbeid som bør prioriteres sterkere enn det Statens vegvesen har lagt opp til.

Jeg vil også understreke at det er viktige hensyn, blant annet til at forskjellige interesser blir hørt, som ligger bak krav til hvordan forskriftsendringer skal gjennomføres. Jeg ser derfor ikke at det er ønskelig å gjøre en overtredelse av reglene for plassering av kjennemerker midlertidig sanksjonsfri.