Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:91 (2006-2007)
Innlevert: 23.10.2006
Sendt: 23.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Flere sykehus har spilleautomater stående lett tilgjengelig for personer som er til behandling for spilleavhengighet.
Hva vil statsråden gjøre for at sykehusene blir spillefrie soner?

Begrunnelse

Det er en ekstra belastning for spilleavhengige å passere spilleautomater i vestibyler, slik det er på sykehuset bl.a. i Kristiansund og Molde, når en går til behandling for spilleavhengighet. Spilleavhengighet er et stort problem, kunnskapen og informasjon om dette har økt betraktelig. Det er derfor et stort paradoks at det fortsatt står automater rundt omkring på forskjellige sykehus. Håper at statsråden umiddelbart griper fatt i dette.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Utplassering av spilleautomater i offentlige arealer er uheldig, og la det ikke være noen tvil om at Regjeringen tar problematikk knyttet til spilleavhengighet på alvor.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere i år foretatt en kartlegging blant helseforetakene av hvor vidt utplassering av spilleautomater finner sted i sykehuslokaler pr. i dag, og om disse er plassert i selve sykehusarealene eller i tilknytning til kioskvirksomhet. Kartleggingen viste en positiv utvikling, og at dette er grepet fatt i av helseforetakene; de fleste steder er det ikke denne type automater i sykehusene, og på flere sykehus hvor det tidligere har vært spilleautomater, har helseforetakene fått avviklet tidligere avtaler. Det er med andre ord få steder hvor spilleautomater er plassert i tilknytning til sykehusene i dag.

Når det er sagt, er det dessverre fortsatt slik at det finnes et fåtall helseforetak hvor slike automater fortsatt står, og det er på grunn av avtaleforpliktelser ikke uproblematisk å avvikle disse hurtig

Stortingsrepresentanten Molvær Grimstad viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at det er spilleautomater på sykehusene i Kristiansund og Molde, og at det må være en belastning for spilleavhengige å passere disse. Det er et synspunkt og en holdning jeg støtter. Helse Midt-Norge RHF har opplyst at Nordmøre og Romsdal HF er et av de få helseforetakene hvor dette fortsatt finner sted. Automater er plassert i tilknytning til sykehuskioskene som - i likhet med andre sykehuskiosker - driftes i privat regi. Helseforetaket har tatt kontakt med kioskeier med sikte på å få automatene fjernet.

Det er som nevnt foretatt en kartlegging av status hvor regionale helseforetak samtidig er gjort kjent med min holdning til det prinsipielle spørsmålet vi her snakker om. Jeg legger til grunn at foretakene retter innsats mot å få avviklet avtaler som fortsatt løper, og vil vurdere å ta opp temaet som ledd i eierstyringen av regionale helseforetak.