Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:103 (2006-2007)
Innlevert: 25.10.2006
Sendt: 26.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre drift av Lyngheisenteret på Lygra?

Begrunnelse

Den 14. september 2004 reiste den gang stortingsrepresentant Trond Giske følgende spørsmål til kulturminister Svarstad Haugland:

"Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre drift av Lyngheisenteret på Lygra?"
- Det kan opplyses om at de tidligere utfordringene med konsolideringen i Hordaland nå er på plass, og at istedenfor 10 har vi fått 9 konsoliderte enheter. Dette fordi man har greid å finne rom for de fire enhetene som var utenfor, i allerede konsoliderte enheter. Dette betyr at Osterøy Museum og Havråtunet fra 1. januar 2007 blir en del av Museumssenteret i Salhus, som fra før rommet Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenteret, samt bevaringstjenester. På bakgrunn av disse endringene har Hordaland fylkeskommune styrket budsjettet til Museumssenteret i Salhus med 3,6 mill. kr mens den statlige økningen har vært på 1,6 mill. kr.
Vi antar at statsråden ikke er kjent med denne flotte nye konsolideringsenheten, som derfor trenger en større økning enn det som er foreslått i budsjettet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er ved fordelingen av økte budsjettmidler til museumssektoren i budsjettforslaget for 2007 lagt vekt på å styrke institusjoner som kan vise til resultater med hensyn til konsolideringsarbeid. Jeg er kjent med at både Lyngheisenteret, Osterøy Museum og Havråtunet fra 1. januar 2007 vil inngå i den konsoliderte enheten Museumssenteret i Salhus, og det er på denne bakgrunn foreslått en økning på 1,15 mill. kr til Museumssenteret i Salhus.

For øvrig vil midler fra Kultur- og kirkedepartementet til museumssektoren i tråd med føringene for museumsreformen bli utbetalt til konsoliderte institusjoner, og det er ikke aktuelt for departementet å øremerke tilskudd til enkeltmuseer innenfor en konsolidert museumsenhet. Det vil være opp til styret for Museumssenteret i Salhus å vurdere hvordan statstilskuddet skal fordeles på de underliggende avdelingene som inngår i museet, herunder hvilken andel av økningen som skal gå til å sikre driften av Lyngheisenteret på Lygra.